Vanuit het project Gezond van Dichtbij in Veere en Noord-Beveland organiseren wij, in samenwerking met de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, op vrijdagmiddag 14 juni een symposium. Verschillende sprekers krijgen het woord om te vertellen over (gezonde) lokale voeding. Verder zullen wij tijdens het hele weekend diverse lokale hapjes uitdelen, dus kom gerust wat proeven! 

Na afloop van het festival voert Kenniscentrum Kusttoerisme samen met ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, in opdracht van Provincie Zeeland, onderzoek uit naar de waarde van EEF voor Zeeland en naar de tevredenheid van de festivalbezoekers. Zien wij u daar?!