Op basis van de reeds geformuleerde concept-onderzoeksvragen is samen met raadsleden, ondernemers en overige betrokkenen gediscussieerd over het belang van inzicht in toerisme, de onderzoeksmogelijkheden en de wijze waarop de onderzoeksvragen geformuleerd zouden moeten worden, om het beoogde doel te bereiken. Diana Korteweg Maris gaf namens Kenniscentrum Kusttoerisme de zaal meer inzicht in de actuele toeristische cijfers, de beschikbare (en niet beschikbare) data en begeleidde de gedachtewisseling. We kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst, op basis waarvan de gemeente een onderzoeksopdracht zal formuleren.

Bekijk hier de presentatie.