Kees Klomp (directeur SMO) opende de middag met een presentatie over betekenisvol ondernemen. Hierbij stond ethiek centraal. Waarom is Tony Chocolony’s zo populair? Waarom willen millennials werken bij bedrijven die meer dan alleen winst beogen? De waarde van een regio of een bestemming als Zeeland is niet alleen uit te drukken in euro’s, maar ook in andere waarden. In de betekeniseconomie is het creëren van persoonlijke en maatschappelijke waardes, zoals vrijheid, gezondheid en biodiversiteit ook belangrijk.

Dat het creëren van andere waardes belangrijk is, bleek wel uit de presentatie van Nico Schouten van Metabolic. Volgens Nico overschrijden we als mens tal van grenzen (uitputting grondstoffen, afval- en Co2 productie) die gevolgen hebben voor o.a. de biodiversiteit en het klimaat. Metabolic maakt op gebiedsniveau o.a. water, energie en materialen stromen inzichtelijk om deze zo efficiënt mogelijk in te richten met zo min mogelijk afval of CO2 productie. Voor de werkplekken op de Ceuvel schoof men oude woonboten over elkaar heen om werkruimtes te creëren, deze wekken met zonnepanelen hun eigen energie op en verschonen door beplanting de vervuilde grond. Kortom zo worden er verschillende waardes gecreëerd!

Hierna liet Nescio Midavaine van Marsaki zien welke circulaire bouwprojecten er reeds in Zeeland plaatsvinden of plaats gaan vinden. Vol enthousiasme vertelde Nescio over een biocirculair tinyhouse op Schouwen-Duiveland en circulaire sociale woningbouw, waarbij af en toe ook stil werd gestaan bij de circulaire theorie.

Mariëlle van Interior for Tomorrow liet deelnemers verschillende circulaire mogelijkheden zien voor het interieur. Vloeren, meubels maar ook de accessoires hoeven niet perse nieuw te zijn. Voor de inrichting van het circulair tinyhouse in Breda gebruikten ze bijvoorbeeld de materialen van oude jeans voor wandafwerking.

Circulaire oplossingen zijn er op zowel gebieds- als accessoiresniveau. Belangrijk is hierover de kennis die er al is met elkaar te delen. Wim Twigt projectleider van het project Circulaire beleving lanceerde samen met Sjaak de Hullu, degene die onlangs de eerste voucher ontving voor zijn circulair bouwen project op Camping Schippers, de website www.circulaireverblijfsrecreatie.nl. Verder werd in het kader van kennisdeling de MOOC biobased construction van het Centre of Expertise Biosbased gepresenteerd. Pepijn Duijvestein (Circo) vertelde over de mogelijkheden van “Creating business through circulair design”

Na de pauze werden er drie verschillende interactieve werksessies gehouden. Tijdens deze sessies kregen ondernemers de mogelijkheid om mee te denken en voorbeelden/problemen te noemen waar zij zelf tegenaan liepen tijdens hun circulaire zoektocht. Hierbij werden de drie scenario’s van camping Schippers besproken. In de andere werksessies kwamen knelpunten als het gebrek aan praktische kennis, bouwmaterialen en de beperkte tijd van de ondernemer aan de orde. De laatste groep zag in Zeeland vooral mogelijkheden in het opwekken van hernieuwbare energie en de hoeveelheid biobased materialen die in Zeeland groeit.

De avond werd afgesloten met een gezellige borrel!