Sjaak en Anneke de Hullu-Schippers gaan drie landbouwloodsen circulair verbouwen op een andere plaats als werkplaats. Bent u als verblijfsrecreatie ondernemer ook geïnteresseerd in circulair bouwen? Bekijk dan de folder of meld u aan voor de volgende bijeenkomst op 20 februari 2019. Bekijk de uitnodiging voor de vervolgbijeenkomst!

Indien u meer wil lezen over Sjaak en Anneke en de verbouwing van de die landbouwloodsen klikt u hier het bericht in de PZC lezen.