In 2016 stelde de Rijksoverheid zichzelf de ambitie ‘Nederland Circulair in 2050’. Iets wat hard nodig is gezien de groeiende afvalberg, opwarming van de aarde en het tekort aan grondstoffen. Om deze ambitie te verwezenlijken dient ook de verblijfsrecreatie zijn steentje bij te dragen.

Op dinsdag 3 oktober jl.  organiseerden RECRON, Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kustroerisme een inspiratiebijeenkomst in de silo van Rothuizen Architecten in Middelburg over circulair bouwen in de verblijfsrecreatie.

Bij de bijeenkomst -die onderdeel uitmaakt van het project van Provincie Zeeland ‘Land in Zee, een circulaire beleving’ waren behalve geïnteresseerde Zeeuwse ondernemers uit de verblijfsrecreatie, ook architecten, overheden en bouwbedrijven aanwezig. Noodzakelijk, volgens projectleider Wim Twigt omdat samenwerking van al deze partijen essentieel is bij circulaire bouw binnen de verblijfsrecreatie.

Tijdens deze inspirerende bijeenkomst kwamen allerlei facetten van het circulair bouwen aan bod, van theorie, mogelijke materialen tot aan de daadwerkelijke bouw. Zo leerden deelnemers van John van de Wetering (onderzoeker Centre of Expertise Biobased/ HZ University of Applied Sciences) dat natuurlijk isolatiemateriaal zoals kalkhennep niet alleen duurzaam is maar ook voordelen heeft voor de gezondheid van de gast.

Daarnaast werden verschillende praktijkvoorbeelden uitgelicht. Zo vertelde Taco Tuinhof van Rothuizen Architecten, over de uitdagingen die hij tegenkwam en de lessen die hij samen met de betrokken partijen leerden van het circulaire bouwproject van Emergis. Technisch directeur Douwe Leerstra van TopCasco presenteerde niet alleen zijn nieuwe circulaire vakantiewoning, ook werd een nieuw soort natuurlijk bouwmateriaal gepresenteerd.

Vervolgens was er ruimte om in kleinere groepen ideeën en ervaringen uit te wisselen en te discussiëren over alle mogelijkheden van circulair bouwen binnen de verblijfsrecreatie. Het enthousiasme is voelbaar als ideeën de kans zien werkelijkheid te worden. Juist daarom zijn dit soort bijeenkomsten nodig, om ideeën en plannen verder te brengen.

Daarom is het volgens projectleider Wim Twigt van groot belang dat al deze verschillende partijen -van overheid, ondernemer, architect tot bouwbedrijf- aanwezig zijn bij bijeenkomsten zoals deze. Juist omdat alleen in samenwerking met alle partijen de kanteling naar een circulaire economie kan plaatsvinden.

Naslagwerk

Bekijk hier ons filmpje om een beeld te krijgen van de interactieve sessie tijdens deze bijeenkomst.

De gastsprekers hebben hun inspirerende ervaringen met ons gedeeld en u kunt hun presentaties ook hier terugvinden:

John van de Wetering

Taco Tuinhof

Douwe Leerstra

Interview

In de aanloop naar deze bijeenkomst is een van de gastsprekers door ons geinterviewd. U kunt het interview met Douwe Leerstra hier teruglezen.