Ontwikkelingen toerisme in Zeeland

CBS telde 10,5 miljoen overnachtingen in Zeeland in 2018, zo’n 4% meer dan in 2017. Deze groei komt vooral vanuit het buitenland, het aantal overnachtingen van Nederlandse gasten is terug op het niveau van 2012. Toerisme vanuit het buitenland is sinds 2017 belangrijker dan toerisme uit eigen land, maar Nederlanders zijn nog altijd goed voor 48% van het aantal gasten en 45% van het aantal overnachtingen.

Na Nederland is Duitsland het belangrijkste herkomstland voor Zeeland, maar het toerisme vanuit België is eveneens fors toegenomen. Andere herkomstlanden laten wel groei zien, maar hebben nog altijd een zeer klein aandeel in Zeeland. De meeste overnachtingen vinden plaats in huisjes of chalets op parken. Het aantal overnachtingen in deze accommodatietype is nog steeds groeiende in tegenstelling tot toeristisch kamperen wat jaarlijks licht afneemt. 

NB: Bovengenoemde cijfers zijn afkomsting van CBS en dus niet vergelijkbaar met het totaal aantal overnachtingen van 18,6 miljoen.

Airbnb in Zeeland 

De afgelopen jaren zijn online verhuurplatforms als Airbnb, Homeaway en Wimdu flink gegroeid, zo ook in Zeeland. Via data van het bureau AirDNA is inzicht verkregen in het accommodatieaanbod en aantal boekingen via Airbnb. Ook andere verhuurplatforms zijn actief in Zeeland, hiervan zijn de data echter niet beschikbaar. Kijkend naar de ontwikkeling vanaf 2014 is een exponentiële toename van zowel aanbod als overnachtingen zichtbaar. Nadere analyse moet uitwijzen of het gaat om nieuw aanbod of om een nieuw verkoopkanaal voor bestaand aanbod. Eerste verkenningen laten zien dat aangeboden vakantiewoningen zich veelal op bestaande vakantieparken bevinden en dat aangeboden kamers deels bestaand aanbod en deels nieuw aanbod zijn. Via Airbnb werden in 2018 ruim 1 miljoen overnachtingen geboekt. Het is niet geheel duidelijk in hoeverre deze overnachtingen onderdeel zijn van de 18,6 miljoen op de voorpagina, dit moet nog nader worden geanalyseerd. De eerste indruk is dat overnachtingen in bestaand aanbod veelal zijn inbegrepen en dat overnachtingen in nieuw aanbod niet altijd in beeld zijn. De meeste overnachtingen via Airbnb vinden plaats in Veere. Bekijk de leaflet voor het aantal aangeboden kamers/vakantiewoningen en het aantal overnachtingen per gemeente.

Dagtoerisme

Het afgelopen jaar vonden maar liefst 43 miljoen uitstapjes (langer dan 2 uur) plaats in Zeeland door Nederlanders, zo’n 20% meer dan in 2015. Dit aantal is inclusief het aantal uitstapjes van eigen inwoners van de provincie Zeeland. Voor dagtoerisme zijn de eigen inwoners altijd de belangrijkste doelgroep: veel activiteiten vinden plaats in de directe woonomgeving. Dit geldt ook voor Zeeland: 29,1 miljoen uitstapjes werden gemaakt door de Zeeuwen zelf, de overige 13,9 miljoen zijn ondernomen door Nederlanders uit de andere provincies. Vanuit andere provincies komt men vooral voor buitenrecreatie naar Zeeland (o.a. strandbezoek, fietsen en wandelen). Ook onder de Zeeuwen zelf staat buitenrecreatie met stip op nummer één.

Bestedingen van verblijfs-en dagtoeristen

Verblijfs- en dagtoeristen brengen ook flink wat geld in het laatje, in totaal gaven verblijfstoeristen en Nederlandse dagtoeristen zo’n € 1,8 miljard uit in Zeeland.

Download de leaflet voor alle kerncijfers!