Vrijwel elke partij die actief is op of betrokken is bij de arbeidsmarkt voor de horeca- en recreatiebranche in Zeeland, merkt dat er een groot tekort is aan arbeidskrachten, zowel kwantitatief als kwalitatief. Als mogelijke oorzaken van dit tekort kunnen een aantal factoren omschreven worden:

- De economie trekt aan, waardoor er meer vraag ontstaat naar medewerkers in allerlei sectoren

- Zeeland heeft te maken met dalende beroepsbevolking (o.a. door vergrijzing).

- De horeca en toerismebranche kampt met wankel imago op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

- Het onderwijs weet onvoldoende jongeren te trekken in horeca / toerisme opleidingen

- Er is weinig tot geen samenwerking in de branche op dit specifieke gebied, waardoor gezamenlijke acties ontbreken.

Er is niet één oplossing voor een dergelijk brede problematiek. Daarom is in samenwerking met een aantal partijen een programma opgesteld die voor zowel de korte als de lange termijn werkt aan acties. Zo wordt gewerkt aan optimalisatie van de onderwijsketen in samenwerking met ondernemers, worden laagdrempelige pilots ontwikkeld in regio’s, maar ook gewerkt aan mobiliteit en huisvesting.

De partners hebben hiervoor een manifest opgesteld en een programma hieraan gekoppeld. Verschillende acties zijn reeds in gang gezet, waaronder de banenbeurs van 20 juni 2018 georganiseerd door Orionis. De partners maken graag gebruik van deze activiteit om het initiatief onder de aandacht te brengen en een start te maken met de realisering. De partners van het Manifest zijn Toeristisch Ondernemend Zeeland (hierin vertegenwoordigd zijn de brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zeeland, RECRON afdeling Zeeland, VEKABO afdeling Zeeland, Hiswa), HZ University of Applied Sciences (Kenniscentrum Kusttoerisme), Scalda en Arbeidsmarktregio Zeeland.

TOZ logo 2013.jpg