Doel van het onderzoek was het objectief meten van het draagvlak voor toerisme bij inwoners. Wat vinden inwoners van toerisme in hun regio, wat ervaren zij als lusten en wat als lasten? Het onderzoek is uitgevoerd door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme (onderdeel van HZ University of Applied Sciences) in opdracht van de Provincie Zeeland. De inwoners werden via een representatieve steekproef benaderd door medewerking van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen, Tholen en Veere. De gemeenten Hulst, Schouwen-Duiveland en Vlissingen hebben (nog) niet meegedaan. De 4.000 respondenten gaven in het voorjaar van 2019 antwoord op tientallen vragen en stellingen over onder meer economische impact, overlast en gewenste ontwikkelingen.

Positief

Het algemene beeld is positief, zo blijkt uit de resultaten. Acht van de tien ondervraagden meent dat toerisme de lokale economie versterkt. Zij zijn van mening dat toerisme voor meer winkels- en horecagelegenheden zorgt en dat het een bijdrage levert aan het vergroten van het inkomen en de levenstandaard. Bovendien ervaart 6 op de 10 inwoners dat toerisme helpt om zowel de culturele identiteit van Zeeland als historische gebouwen te behouden. Dat toeristen hun gemeente of stad bezoeken maakt inwoners trots. 70% van de inwoners wil dat hun gemeente een toeristische bestemming blijft.

Aandachts- en verbeterpunten

Ondanks de overwegend positieve uitkomst van dit onderzoek, 60% van de ondervraagden reageerde positief en 30% neutraal, zijn ook diverse aandachts- en verbeterpunten benoemd. Zes van de 10 ondervraagden ervaart namelijk door toerisme meer verkeersproblemen en een toename van (zwerf)afval. Ook geeft 4 op de 10 inwoners aan dat het door toerisme te druk wordt en dat een verdere groei van het aantal toeristen kan leiden tot wrijving tussen inwoners en toeristen.

De ondervraagden geven verder te kennen veel waarde te hechten aan het behouden van de natuurlijke omgeving, het verbeteren van de leefbaarheid van de inwoners en het ontwikkelen van toerisme op een schaal die past bij de gemeenschap. Ook vragen zij aandacht voor het niet oververhit laten raken van de (lokale) woningmarkt en de mogelijkheid om, meer dan nu, deel te nemen aan besluitvorming rondom toerisme. Deze thema’s kunnen worden beschouwd als belangrijke randvoorwaarden voor het toeristisch beleid.

Vervolg

NBTC Holland Marketing en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur pleitten in hun publicaties “Perspectief 2030” en “Waardevol toerisme” voor aandacht voor het belang van inwoners in toeristische regio’s. Dit onderzoek is een belangrijke eerste stap hierin: voor het eerst is de mening aan de Zeeuwen zelf gevraagd. Het oppakken van de aandachts- en verbeterpunten is een regionale opgave en vormt een belangrijke bouwsteen voor de toekomstige visie op de vrijetijdseconomie van de Provincie Zeeland. De Provincie zal daarin samen met alle betrokkenen werken aan een positieve beleving van het toerisme, in een juiste balans tussen inwoner, bezoeker, ondernemer en omgeving.

----------

Heeft u een specifieke vraag? Neemt u dan contact met ons op.