Figuur | Seizoenspreiding overnachtingen in Zeeland Bron: CBS, bewerkt door Kenniscentrum Kusttoerisme; 2019 = voorlopige cijfers

De groei van het aantal overnachtingen ligt in Zeeland iets lager dan het landelijk gemiddelde; voor Nederland als geheel was er sprake van 7,1% groei. De provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Gelderland zagen een grotere groei van het toerisme, de provincies Flevoland en Groningen noteerden daarentegen een daling van het toerisme.

De groei van Duitse overnachtingen zet in Zeeland met 10,9% onverminderd door, door het hele jaar heen. Het aantal overnachtingen van Nederlanders steeg met 2,9%. Zeeland verliest hier wat marktaandeel, want de overnachtingen van Nederlanders in eigen land groeiden overall met 4,5%. Een derde belangrijk herkomstland voor Zeeland is België. Na forse groei in de voorgaande jaren, vlakt de groei nu wat af: +3,1%, vooral dankzij het Belgische bezoek aan Zeeland in maart, juni en de herfst. Elders in Nederland nam het toerisme vanuit België harder toe: +7,2%. Hoewel Zeeland hier dus wat marktaandeel verliest, is Zeeland nog altijd de provincie met de meeste Belgische overnachtingen. Nederland, Duitsland en België blijven verreweg de belangrijkste herkomstmarkten voor Zeeland, slechts 3,6% van de gasten komt uit andere landen.

Figuur | Overnachtingen Zeeland naar herkomstland Bron: CBS, bewerkt door Kenniscentrum Kusttoerisme; 2019 = voorlopige cijfers

Kijkend naar accommodatievormen, zien we in Zeeland een sterke groei van het aantal nachten op ‘huisjesterreinen’ (vakantiewoningen en verhuurchalets op parken) (+12%). Diana Korteweg Maris, projectmanager bij Kenniscentrum Kusttoerisme: “Dit accommodatietype groeit al jaren enorm in populariteit en het aanbod groeit ook flink mee: we zien een toename van bungalowparken in Zeeland en daarnaast bieden steeds meer campings verhuurchalets aan. Al met al nam het aantal slaapplaatsen op de zogenaamde huisjesterreinen in vijf jaar met 18% toe.” Het toeristisch kamperen en de hotels zagen allebei een groei van 3% van het aantal overnachtingen. Voor de campings kwam deze groei volledig uit het buitenland, het aantal Nederlandse kampeerders bleef gelijk.

Figuur | Overnachtingen in Zeeland naar accommodatietype Bron: CBS, bewerkt door Kenniscentrum Kusttoerisme; 2019 = voorlopige cijfers

Zeeland zet al enkele jaren in op betere spreiding over de seizoenen en op spreiding over de regio’s. Erik van den Dobbelsteen, directeur van VVV Zeeland: “In 2020 zullen we bewust inzetten op verdere spreiding naar de schouderseizoenen mede door het inzetten van strategische thema’s als culinair, cultuur, erfgoed en actief buiten in Nederland, België en Duitsland. Die laten zien dat Zeeland veel meer te bieden heeft en trekken daarmee bewust bezoekers naar andere maanden en regio’s in de provincie, wat ook het imago van Zeeland zal verrijken.”