Uit dit onderzoek blijkt dat, uitgaande van verplichte sluiting tot 10 mei, het directe omzetverlies in de toeristische sector reeds € 220 miljoen bedraagt. Als de maatregelen verlengd worden, loopt deze schade sterk op. De maatregelen die de Rijksoverheid genomen heeft ter compensatie van economische schade door het Coronavirus staan niet in verhouding tot deze cijfers. Om aandacht te vragen voor deze problematiek heeft TOZ op donderdag 2 april een brief verzonden naar Staatssecretaris Keijzer. Hierin vraagt TOZ om maatregelen die aansluiten op de unieke situatie van de recreatiesector.