Aanbod per regio

Verreweg het grootste aantal slaapplaatsen is te vinden op Schouwen-Duiveland, op afstand gevolgd door de gemeenten Veere en Sluis. De gemeente Reimerswaal kent het kleinste aantal slaapplaatsen.

Figuur: Aantal slaapplaatsen per gemeente, exclusief ligplaatsen in jachthavens

Aantal slaapplaatsen per gemeente, exclusief ligplaatsen in jachthavens 2021.jpg

Aanbod per accommodatietype

Kijkend naar het type aanbod zijn vakantiewoningen en kampeerplaatsen de belangrijkste accommodatievormen in Zeeland. Bij vakantiewoningen gaat het om huizen en appartementen. Deze kunnen onderdeel zijn van een bedrijf, kunnen door een particulier worden verhuurd of kunnen alleen voor eigen gebruik zijn (tweede woning). Bij kamperen kan onderscheid worden gemaakt tussen jaarplaatsen en toeristische kampeerplaatsen. In de analyse zijn dit jaar voor het eerst ook specifieke camperplaatsen in beeld gebracht, mede door de enorme groei van het campertoerisme. 

Tabel: Aantal slaapplaatsen per accommodatietype

Aantal slaapplaatsen per accommodatietype 2021.jpg

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in 2018 een eerste analyse gemaakt van het verblijfsaanbod. Destijds werd de analyse voor 10 Zeeuwse gemeenten gemaakt, de huidige analyse omvat heel Zeeland. In de aanpak zijn een aantal definities aangepast, waardoor vergelijkingen niet in detail mogelijk zijn. Desondanks zijn wel een aantal tendensen in het aanbod zichtbaar. Met name campings waren volop in beweging. Op veel campings werden het aantal jaarplaatsen en/of toeristische kampeerplaatsen verminderd en daarvoor in de plaats verrezen safaritenten, yurts, lodges, cabins, chalets etc. Het aanbod per bedrijf werd daarmee veel diverser, maar op Zeeuws niveau bezien bleken de nieuwe toevoegingen vaak veel op elkaar te lijken. Daarnaast is er veel nieuw aanbod toegevoegd: locaties die in de afgelopen jaren geopend zijn of in 2021 van start zullen gaan. Het gaat hierbij vooral om vakantiewoningen, appartementen en hotels.

Toekomst

Op dit moment wordt in samenwerking met de Provincie Zeeland gewerkt aan een dashboard waarin te zien is hoeveel accommodaties en slaapplaatsen in een gemeente of woonplaats aangeboden worden. De database wordt jaarlijks geactualiseerd, zodat de ontwikkeling van het toeristisch verblijfsaanbod continu kan worden gevolgd. Deze gegevens worden door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme gecombineerd met cijfers over de ontwikkeling van toerisme in Zeeland. Cijfers over vraag en aanbod vormen zo een belangrijke bouwsteen voor het toeristische en ruimtelijke beleid van de provincie en Zeeuwse gemeenten.

[1] Als het aantal slaapplaatsen per eenheid niet bekend was, is gerekend met gemiddeld 4 slaapplaatsen bij appartementen en 5 slaapplaatsen bij vakantiewoningen en chalets. 

[2] Gerekend met gemiddeld 5 slaapplaatsen per eenheid, conform methode CBS

Lees hier meer over aanboddatabase verblijfsaccommodaties Zeeland.