In dit webinar spreken we Remi van Riet en Paul Eversdijk van Provincie Zeeland. Met hen kijken we naar de twee kanten van elektrische mobiliteit in de vrijetijdssector:

  • Voorzien in de behoefte van toeristen die met een elektrisch voertuig naar Zeeland komen.
  • De ontwikkeling van ellektrisch belevingsvervoer voor toeristen die zich in Zeeland verplaatsen.
  • Aan het eind van het webinar weet jij de laatste stand van zaken rond elektrische mobiliteit in de toeristische zaken en hoe jij hier als ondernemer op in kan spelen.

Het webinar ‘Elektrische mobiliteit’ gaat op 6 april 2021 online. Bekijk dit webinar en andere webinars van het Aanjaagprogramma Innovatie Toerisme op impulszeeland.nl/live.