Move (Mobility Opportunities Valuable to Everybody)

Het project

Landelijke regio’s zijn vaak uitgesloten van nieuwe of groene mobiliteitsinitiatieven zoals deelauto’s en -fietsen, Uber en grootschalig zero-emissievervoer. Lange afstanden en te weinig gebruikers maken de initiatieven te duur of niet haalbaar. Daardoor gebruiken veel bewoners de auto. Degenen die geen auto hebben vinden minder snel een baan of vertrekken naar de stad. Dit leidt tot een vicieuze cirkel waardoor deze gebieden minder aantrekkelijk worden voor bedrijven of partnerschappen in de vervoerssector.

Pilots

Tijdens MOVE is door middel van vijftien pilots gezocht naar betaalbare, duurzame initiatieven. Deze werden tijdens de slotconferentie in gesprekken en video’s gepresenteerd. Hierin wordt onder meer de methode duidelijk. In veel verandertrajecten staat het proces centraal, ook bij de ontwikkeling en uiteindelijk de implementatie van duurzame mobiliteitsoplossingen. In MOVE stonden alle betrokkenen centraal, inclusief de gebruiker(s). Dat zorgde voor een andere dynamiek, met duurzame oplossingen en een soepeler proces tot gevolg.

Resultaten

Binnen het project zijn vele puzzelstukjes ontwikkeld die samen de Whitepaper MOVE vormen. Op het online platform kan iedereen deze whitepaper lezen.

Naar de whitepaper (link).

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met annelies.koomansvandendries@hz.nl