𝗔𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝗹𝗮𝗴 𝗺𝗲𝘁 𝗯𝗲𝘀𝘁𝗲𝗺𝗺𝗶𝗻𝗴𝘀𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁? 𝗟𝗮𝗮𝘁 𝗷𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗱𝗼𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝟳 𝘀𝘁𝗮𝗽𝗽𝗲𝗻 𝘂𝗶𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝗹𝗲𝗶𝗱𝗿𝗮𝗮𝗱.

Steeds meer provincies, gemeenten, destinatiemarketing- en citymarketingorganisaties (DMO’s/CMO’s) en kennisinstellingen zijn actief aan de slag met bestemmingsmanagement. Om partijen hierbij te ondersteunen heeft de werkgroep Bestemmingsmanagement van de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie recent een Leidraad Bestemmingsmanagement opgesteld. Samen met Provincie Utrecht en NBTC waren HZ Kenniscentrum Kusttoerisme collega’s Harm IJben (oud collega) en Daniek Nijland (vanuit CELTH) penvoerder van de leidraad.

Aan de slag met bestemmingsmanagement

De leidraad bevat de ambities voor bestemmingsmanagement én zeven concrete stappen waarmee partijen op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau invulling kunnen geven aan bestemmingsmanagement. Het is een dynamisch document dat we de komende tijd verder aanvullen op basis van ervaringen uit het hele land. Geïnteresseerd? U vindt de leidraad via onderstaande link.

Download de leidraad bestemmingsmanagement

Betrokken partijen

Provincie Utrecht, Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland, Interprovinciaal Overleg, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, HISWA-RECRON, Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Marketing Drenthe, Dordrecht Marketing & Partners, Utrecht Marketing, NBTC | Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen