Verslag denktanksessie toerisme

Op donderdag 29 september organiseerde Provincie Zeeland bij Boulevard 17 in Vlissingen een denktanksessie over toerisme in Zeeland. 11 jongeren in de leeftijd 16 tot 24 jaar gingen met elkaar in gesprek. De groep bestond uit toerisme studenten van het MBO en HBO, maar ook uit jongeren die geen opleiding/achtergrond in toerisme hebben.

De jongeren werden ingedeeld in drie groepen. Ze werden bijgestaan door gedeputeerde Dick van der Velde, Diana Korteweg en Marije Noordhoek (HZ kenniscentrum Kusttoerisme), Rosemarijn de Jong (HISWA-RECRON), Anne de Kam (hotel Villa Magnolia), Melissa Geerse-Poppe (mini-camping Innerduyn) en Inge Monteyne (Provincie Zeeland).

De denktanksessie startte met een aantal stellingen en algemene vragen via Mentimeter. Op deze manier kregen we meteen een beeld over de mening van jongeren. Vervolgens gingen de jongeren in groepen met elkaar aan de slag. De denktanksessie bestond uit twee onderdelen. Het thema van het eerste onderdeel was: bestemming Zeeland 2030. De jongeren dachten bij dit onderdeel na over hun ideaalplaatje voor het toerisme in Zeeland in 2030. Aan de hand van subvragen gingen de jongeren samen met een gespreksleider brainstormen en in gesprek over dit onderwerp. Het thema van het tweede onderdeel was: arbeidsmarkt. Bij dit onderdeel gingen de jongeren in gesprek en bedachten ze ideeën over wat in hun ogen een werkgever/sector aantrekkelijk maakt als werkgever.

Aan het einde presenteerde ieder groepje haar bevindingen en ideeën.

Samenvatting opgehaalde ideeën

Bestemming Zeeland 2030

Juiste balans qua toerisme. De jongeren willen de toeristen spreiden over de provincie. Nu zijn de toeristen vooral te vinden in Walcheren, Domburg, Middelburg, Zoutelande en de Kop van schouwen. Hierbij moet er ook gekeken worden of de toeristen verspreid kunnen worden over de zomer en winter. Dit omdat er in de zomer nu veel personeelstekort is. Door het te spreiden heb je geen ‘seizoenspersoneel’;

Er is behoefte aan meer voorzieningen om voor jongeren aantrekkelijk te blijven;

Minder verkeersdrukte. Vanwege de toeristen sta je vaak in de file. Het openbaar vervoer moet goed op orde zijn;

Aandacht voor natuur. Als het druk is kan je overlast krijgen van toeristen in natuurgebieden;

Zorgen voor een goede balans tussen voorzieningen en het aantal toeristen. Er moeten verschillende type accommodaties komen zodat er voor ieder wat wils is.

Arbeidsmarkt

Diversiteit op de werkvloer

Goede arbeidsvoorwaarden

Leuke collega’s en goede sfeer

Respect

Goed salaris

Betrokken bij de organisatie

Doorgroeimogelijkheden

Regelmaat in werkrooster en goede werktijden