Hoe kunt u beter gebruik maken van data binnen uw toeristisch bedrijf?

In het kader van het aanjaagprogramma vrijetijdssector voert het HZ-lectoraat Data Science in samenwerking met HZ Kenniscentrum Kusttoerisme een onderzoek uit naar het gebruik van data binnen de vrijetijdssector.

Naar de vragelijst

Doel van de vragenlijst

Wij zijn benieuwd naar welke manieren en met welk doel toeristische ondernemers in hun bedrijf data verzamelen. Wij zetten op onze beurt deze informatie in om een masterclass te ontwikkelen. In deze masterclass zal verder worden gebouwd op bestaande kennis en wordt met praktijkvoorbeelden getoond hoe ondernemers nóg beter gebruik kunnen maken van data.

Het Aanjaagprogramma vrijetijdssector

Het aanjaagprogramma vrijetijdssector is er om ondernemers te helpen bij het maken van eerste stappen bij innovatieve en vernieuwende plannen voor hun bedrijf. Met het Aanjaagprogramma bieden we dé inspiratie, ondersteuning en financiering om stappen te maken. Zo delen we voorbeelden van ondernemers uit de regio, organiseren we bijeenkomsten met gelijkgestemde en geven we advies op maat. Dat alles op voor de sector relevante thema's zoals energie, klimaat, circulariteit, nieuwe verdienmodellen, vergroening en digitalisering. Het aanjaagprogramma is een samenwerking tussen HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en NV Economisch Impuls Zeeland en is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van het REACT-EU en de Redio Deal door een bijdrage vanuit de Regio Envelop van het Rijk. Meer informatie via: https://www.impulszeeland.nl/projecten/innovatie-toerisme-stimuleren Banners logo's aiv.png