Werkgever (Identity S5-1)

IKH Identity Werkgever S5-1
Person Werkgever in ziekmelding (Werkgever S5-1)
Intention
Prepare plan
Reflect
Carry out
Concrete steps
Forced steps to comply
Trigger
Emotions
Mental condition
Acceptable quality of life
Desires
Concrete goals
Pressure to comply
External party
Execute protocol
External party goal
Als werkgever denk je misschien na over verantwoordelijkheden. Hoe kan jij je het beste opstellen en hoe actief moet je aan de slag en wat mag je nu van je zieke werknemer verwachten?

“Eigenlijk vanaf dag 1 moet de werkgever ermee bezig zijn. De ene werknemer heeft er behoefte aan om te blijven werken want bij die persoon lukt dat. De andere die gaat zich volledig afsluiten en heeft totaal geen ruimte om aan werk te denken. Dus daar start het al een beetje mee. De rol van de leidinggevende/werkgever is op dat moment gewoon heel belangrijk. Kan de werkgever in gesprek blijven met de werknemer, kan die goed onderzoeken waar de behoefte ligt bij de werkgever. Wat kan er gevraagd worden en wat niet. Het is ook belangrijk er aandacht aan te besteden via contact met het team. Het blijft niet bij werk overdragen alleen.”


“Er ligt een verantwoordelijkheid in ieders rol, ook bij de werknemer zelf die de diagnose heeft gekregen. Hoe moeilijk zo’n diagnose ook is en hoe hard deze in het begin ook binnenkomt. Zeker als je nog niet weet wat de prognose gaat zijn. Als de werknemer communiceert van; ‘Joh, laat me even met rust de komende weken want ik moet dit even zelf een plaatsje geven, of ik heb behandelingen en dan voel ik me niet fijn dus ik wil echt even een paar weken met rust gelaten worden ik kom weer in de lucht als het weer beter gaat’. Als die communicatie vanuit de werknemer er is, dan zie je ook dat het toch allemaal wat beter in te schatten is en dat de collega’s weten waar ze aan toe zijn.”


Identity model.


Paragraph number = 1