IKH Werkgever/nl-informal

(Els, Lien & Gudrun nemen hier het voortouw)

De werkgever speelt een rol in alle fasen die een werknemer met kanker doorloopt. De intensiteit ervan echter zal over het algemeen per fase verschillen. Afhankelijk van het verloop van het proces kan een werkgever ook uit beeld verdwijnen of kan er een nieuwe werkgever ten tonele verschijnen.

Hier evt. het blokje van de inhoud

Diagnosefase[bewerken | brontekst bewerken]

In de fase waarin de werknemer de diagnose of het vermoeden van kanker krijgt brengen sommige werknemers je als werkgever op de hoogte. Sommigen doen dat direct, anderen hebben eerst wat tijd voor zichzelf nodig alvorens ze zover zijn om hun werkgever erover in te lichten.
Citaat: "mijn collega's en directe chef waren op de hoogte dat ik onderzoeken lopende had en uitgenodigd was om de resultaten te bespreken. Die maandag ging ik naar het werk en vroeg onmiddellijk een gesprek aan met mijn directe chef"
Net als voor de werknemer komt de diagnose kanker voor een werkgever vaak als een schok en vinden werkgevers het moeilijk om hierover te communiceren met de werknemer. Toch is dit van groot belang. De werkgever speelt een essentiële rol in het hele proces van kanker en werk. Hoe beter de relatie tussen werkgever en werknemer en hoe beter de betrokkenheid de werkgever zich toont, hoe makkelijker het wordt voor de werknemer om aan het werk te blijven of terug te keren naar het werk.

Ga het gesprek dus niet uit de weg. Belangrijk is om te weten dat je wel mag vragen of je werknemer iets meer wil vertellen over de ziekte. Je werknemer heeft de vrije keuze of hij je iets vertelt maar er mag niets vastgelegd worden in om het even welk systeem.

Welke vragen: Wat kan ik nu voor je doen? Hoe houden we contact en met wie wil je contact houden? We hebben hiervoor een korte infofiche ontwikkeld die je als werkgever/HR/collega net iets meer info geeft waarom het net nu zo belangrijk is om te 'actief te luisteren' Link naar de fiche

meer info nodig dan https://www.kankerenwerk.be/tip/begrip-tonen-en-contact-houden

Melding van ziekte[bewerken | brontekst bewerken]

In deze fase heb je als werkgever expliciet een rol, je werknemer heeft duidelijke informatie nodig. Je kan je laten ondersteunen door het Sociaal Secretariaat of gebruik maken van de infofiche die we daarvoor ontwikkelden.

Volgende vragen komen best aan bod: Maak duidelijk waarom het belangrijk is om collega's op de hoogte te brengen. Wat wil je vertellen aan collega's, doe je dit zelf doen we het samen. De herverdeling van de taken wordt aangepakt, ook daarin kan je optie geven aan je werknemer om dit samen te doen.
“ik wilde dit graag zelf vertellen aan mijn directe collega's, ze voelden ook wel dat er iets was. En ik zou me schuldig en ongemakkelijk voelen als ik niet samen met mijn collega's mijn taken niet kon overlopen."
"mijn werknemer wachtte nog op resultaten van enkele onderzoeken pas daarna zou het behandelplan gekend zijn. Hij wou absoluut aan het werk blijven, dat vond hij belangrijk. zijn huisarts had hem wel onmiddellijk een ziektebriefje gegeven maar hij wou dit absoluut niet. We hebben dit doorgesproken en ik vroeg hem toelating om samen even contact te nemen met de huisarts om hierover advies te krijgen. De huisarts was verrast maar maakte geen bezwaar mits enkele afspraken. Het bevestigde ook aan mijn werknemer dat we samen betrokken waren."
Klik hier om een overzicht te downloaden van de mogelijke stappen na ziektemelding.

Toch meer inzicht en tips nodig https://www.kankerenwerk.be/tip/invulling-taken-van-je-zieke-werknemer

WERKGEVER

Waarom contact blijven houden eens een medewerker afwezig is omwille van ziekte?

o  Het toont de betrokkenheid, zowel van de werknemer als van de werkgever. De werknemer voelt zich niet vergeten, voelt zich nog steeds deel van het team in zekere zin. En de werkgever kan via het contact de basis leggen om op een later tijdstip over zijn/haar terugkeer te praten. En op die manier kan je de werknemer ook contacteren indien nodig om een vraag die opduikt beantwoord te zien.

o  Het is een welgekomen bron van sociaal contact tijdens de periode van ziekteverlof

o  Het kan goedbedoeld zijn dat je de medewerker even ‘met rust’ wil laten en die niet wil lastigvallen met werkgerelateerde zaken, maar weet dat dit kan overkomen als ‘ik ben niet meer van tel’

o  Zorgt voor ietwat meer duidelijkheid in een periode van onduidelijkheid

o  Zorgt voor meer begrip bij alle partijen

o  Zorgt voor meer controle: werkgever krijgt zelf ook meer zicht op wat komt en krijgt hierdoor ook meer gevoel van controle, gezien die actie kan ondernemen waar nodig

o  Voel je als werknemer niet schuldig omwille van je afwezigheid. Door op regelmatige tijdstippen contact te houden met de werkvloer, met respect voor je privacy kan je je collega’s en chef perspectief geven zodat ook zij verder kunnen.

o  Weet dat wat je deelt invloed kan hebben op het vergemakkelijken van je terugkeer naar werk.

(verwerken van input uit Bijlage 6 over communicatie printen uit WP2)

Enkele tips voor tijdens de communicatie

·       Spreek af gezamenlijk af waarover je de werknemer op de hoogte zal houden tijdens zijn haar afwezigheid

(vanuit ander perspectief te schrijven) Wat zou je willen weten over hoe het momenteel op het werk gaat? Waarover wil je op de hoogte gehouden worden? Hoe wil je je afwezigheidsmelding formuleren in je mailbox?

Spreek ook af of de collega’s je mogen contacteren op je privé-adres. Mag je privé-adres gedeeld worden?

Bespreek ook de frequentie van het contact en besef ook dat dit kan wijzigen over de tijd heen.

Bepaal ook via welke kanalen jullie contact zullen houden (face-to-face contacten? Telefoon? Sms? Email?...)

·       Bereid de werkoverdracht gezamenlijk voor

Weet dat je als werkgever/teamcoach verantwoordelijk is voor de herverdeling van de taken. Geef als werknemer aan of er eventueel iemand is die als aanspreekpunt kan fungeren die goed zicht heeft op jouw takenpakket. Geef aan of er eventueel prioritaire taken zijn om te bespreken voor wat betreft de herverdeling. Zijn er gemaakte werkafspraken waar je werkgever van op de hoogte gebracht dient te worden? Het kan immers goed zijn om de herverdeling van taken gezamenlijk te bespreken. Op die manier erken je de werknemer in zijn functie en worden losse eindjes vermeden. Ook als er vervanging nodig blijkt te zijn is het een meerwaarde als het gesprek hierover gevoerd wordt.

·       Spreek duidelijk af met je werkgever wat wel/niet gecommuniceerd wordt naar derden

Om misverstanden of geruchten over de zieke medewerker te voorkomen, is het belangrijk dat je als werkgever goed communiceert met de collega's. Wat wil jij als medewerker dat er verteld wordt aan je collega’s? Het kan belangrijk zijn om iets te communiceren aan je collega’s, zo vermijden we roddels. Weet dat je als werkgever de toestemming nodig hebt van je werknemer om informatie over zijn/haar gezondheid te delen. Vraag expliciet wat je mag delen en wat niet. Indien de werknemer ervoor kiest om niets te delen, bedenk dan samen wat toch gecommuniceerd kan worden om roddels te voorkomen.

Op dit moment is het dan ook belangrijk dat de collega’s een aanspreekpunt hebben binnen het bedrijf bij wie ze terecht kunnen met hun zorgen over de herverdeling van het werk, persoonlijke vragen, enz.

·       Wees een luisterend oor als werkgever of collega

Laat de medewerker zijn/haar verhaal doen. Alles begint met luisteren.

·       Stel de juiste openingsvraag als werkgever of collega

Vaak starten we een gesprek met de vraag 'Hoe gaat het?'. Maar door de ziekte van je werknemer, kan die vraag plots ongepast klinken. Als je opent met 'Hoe gaat het vandaag?' of 'Hoe gaat het, gezien de omstandigheden?' ontmijn je dit ongemak. Die vragen houden namelijk meer rekening met de moeilijke omstandigheden.

Relevante links:

https://www.kankerenwerk.be/