Deze informatie wordt jaarlijks geactualiseerd, zodat de ontwikkeling van het toeristisch verblijfsaanbod continu kan worden gevolgd. Zo kunnen we zien of bijvoorbeeld het aantal hotelkamers in Zeeland toeneemt of hoeveel aanbod er is van glamping in Zeeland. Deze gegevens worden door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme gecombineerd met cijfers over de ontwikkeling van toerisme in Zeeland. Cijfers over vraag en aanbod vormen zo een belangrijke bouwsteen voor het ruimtelijke en toeristische beleid van de provincie en gemeenten.

Met behulp van een online viewer kunt u zien hoeveel accommodaties en slaapplaatsen in 2018 in een gemeente of woonplaats aangeboden werd. Op dit moment wordt in samenwerking met de Provincie Zeeland gewerkt aan een nieuw dashboard waarin de actuele cijfers zichtbaar zijn.Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Emma Lemmers

Emma Lemmers


Maarten Soeters

Maarten Soeters