Onderzoek naar draagvlak voor toerisme onder inwoners van Zeeland

Het onderzoek

Zeeland en toerisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gasten geven jaarlijks bijna 2 miljard euro uit in Zeeland. Daarmee is het gastvrijheidsdomein belangrijk voor de Zeeuwse economie én voor de Zeeuwse samenleving. De laatste jaren is de publieke opinie over toerisme niet altijd positief. Denk aan de discussies die oplaaien zodra er wordt gepraat over de realisatie van een nieuw vakantiepark. Meestal hoor je alleen de meest uitgesproken voor-en tegenstanders van toerisme, maar wat is nu de mening van de gemiddelde Zeeuw?

Hoe kijken inwoners van Zeeland aan tegen toerisme in hun directe leefomgeving?

Als onderdeel van het Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 en de bijbehorende actieagenda heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in 2022 het inwonersonderzoek naar draagvlak voor toerisme herhaald. Hierbij is gekeken naar de mate waarin de Zeeuwse inwoners het toerisme steunen en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland en met medewerking van gemeenten.

Inwoners voorop

In Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 staat het belang van de inwoners voorop. De ambitie is een bestemming ‘in balans’, waarbij inwoners zoveel mogelijk de vruchten plukken van toerisme en zo min mogelijk nadelen ervaren. De steun van inwoners voor het gastvrijheidsdomein is de belangrijkste graadmeter voor de mate waarin de ambitie ‘bestemming in balans’ wordt bereikt. Door onderzoek te doen onder inwoners, willen we zo goed mogelijk in beeld brengen hoe de gemiddelde Zeeuw tegen toerisme in zijn directe leefomgeving aankijkt.

Inzicht in actueel draagvlak

In 2019 is voor het eerst een uitgebreid inwonersonderzoek uitgevoerd in 10 Zeeuwse gemeenten. Daaruit bleek dat op Zeeuws niveau 70% van de inwoners het toerisme steunt. Inmiddels zijn we 3 jaar – en een coronacrisis – verder. Door het onderzoek nu te herhalen, krijgen we een beeld van het actuele draagvlak.

Resultaten bieden aanknopingspunten voor beleidskeuzes

Het onderzoek signaleert eventuele knelpunten die kunnen worden aangepakt om ervoor te zorgen dat inwoners zoveel mogelijk de meerwaarde van het gastvrijheidsdomein ervaren. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor toekomstige beleidskeuzes over toerisme, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau.

Meer weten?

De onderzoeksresultaten uit 2022 komen eind maart 2023 beschikbaar. Klik hier om de resultaten van het onderzoek uit 2019 te bekijken of neem contact op met Daniek Nijland. 

In 2021 is voor de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee eenzelfde onderzoek verricht naar de mate waarin inwoners toerisme steunen en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen. Voor meer informatie over de uitkomsten van deze onderzoeken kunt u contact opnemen met de desbetreffende gemeenten.Contactpersonen


Daniek Nijland

Daniek Nijland