Het toerisme en vrijetijdsdomein is van groot belang voor Zeeland. In de afgelopen jaren is toerisme naar Zeeland hard gegroeid. Ondanks de huidige coronacrisis wordt verwacht dat toerisme tot 2030 verder zal groeien. Enerzijds biedt dit volop kansen. In de wisselwerking tussen economische spin-off, landschap, gasten én inwoners zijn er echter ook volop aandachtspunten. Hoe kan Zeeland als bestemming daarmee omgaan? Waar staan we nu? Welke uitdagingen zien we? Welke ambities hebben we? En vooral ook: hoe kunnen we onze ambities gezamenlijk realiseren?

Samen met ondernemers en overheden werken we aan een visie op Bestemming Zeeland 2030, die medio 2021 gereed zal zijn. Om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen kunnen beschikken over dezelfde basisinformatie, is een samenvattende startnotitie samengesteld. Hierin is informatie bijeengebracht uit een groot aantal onderzoeken en publicaties die relevant zijn voor de vrijetijdssector in Zeeland. Bekijk hier deze startnotitie.Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Harm IJben

Harm IJben


Margot Tempelman

Margot Tempelman

Over dit project

Looptijd: 2020 - 2021
Thema: Toeristisch ecosysteem
In samenwerking met: Provincie Zeeland, NV Economische Impuls Zeeland, Toeristisch Ondernemend Zeeland
Onderwijs: Ondersteuning van het project door afstudeerder(s)Referenties