Het project

In de afgelopen jaren is gebleken dat GPS-data zeer veel inzicht kunnen bieden in bezoekersstromen - bezochte plekken, verplaatsingen en drukte. Na het wegvallen van de Zeeland-App wordt in de komende jaren gewerkt met alternatieve bronnen van GPS-data om soortgelijke analyses te kunnen voortzetten en uitbreiden.

Voorts heeft KCKT (samen met UGent) gepoogd om GPS-data (verzameld in het verleden via de VVV-Zeeland-app) te kalibreren op basis van reguliere verkeerstellingen. Helaas was hiervoor echter een beperkte hoeveelheid beschikbare GPS-data. Daarom is nu een methode ontwikkeld die kan helpen bij de kalibratie van GPS-data, namelijk op basis van verkeerstellingen.

Ook is een verkenning gedaan naar toekomstbestendige GPS-data. We gaan experimenten met Resono-data. Meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op!Contactpersonen


Harm IJben

Harm IJben


[[File:|link=|210px|frameless|]]

Over dit project

Looptijd: 2022 - 2024
Thema: Consumentengedrag
In samenwerking met: Gent University