Aanleiding

In 2021 heeft Kenniscentrum Kusttoerisme meegewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek naar kansen voor het oprichten van de Zeeuwse Groene Compagnie. Uit het onderzoek kwam naar voren dat dit een grote investering en ontwikkelrisico’s met zich meebrengt. Naar aanleiding van deze uitkomst heeft het consortium dit demonstratieproject opgezet. Het project is gestart op 1 september 2022 en duurt twee jaar.

Onze rol

In dit project wordt samengewerkt door Aqua Business Development, De Vrijbuiter, PADMOS (ontwikkelaar van elektrificatie van beroeps- en plezier vaart) en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme (HZ KCKT). HZ KCKT draagt bij door het in kaart brengen van de motieven en de ecotoeristische beleving van toeristen en door het testen van de aantrekkelijkheid van de marketing en communicatiemiddelen die worden ontwikkeld.

Resultaat

In de zomer van 2023 worden de eerste testvaarten georganiseerd en starten wij met het onderzoek. De resultaten worden begin 2025 verwacht.Contactpersonen


Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg Maris


Myrthe Naus

Myrthe Naus

Over dit project

Looptijd: 1 september 2022 - 31 december 2024
Thema: Toerisme in de maatschappij
In samenwerking met: De Vrijbuiter, Aqua Business Development, PADMOS