Bewust Rilland

Thema Discussie Stakeholders en acties
Dementie vriendelijk maken van omgevingen begint bij de bekendheid met dementie. Pas als de omgeving van mensen met dementie zich bewust is van de impact van de ziekte en begrip krijgt voor de manier waarop dementie het gedrag van mensen

beïnvloedt, kunnen we demente mensen helpen bij het omgaan met de ziekte.

Het blog Praatje Rilland gaat over de noodzaak van bewustwording en bekendheid van dementie. Iedereen kent in zijn omgeving wel iemand met dementie.

Bekendheid met de invloed van dementie op het gedrag van de demente mens wordt gezien als een belangrijke factor bij het dragelijk maken van de ziekte in het dagelijks leven. Mensen kennen de ziekte wel uit hun omgeving en zijn bereid te helpen. Maar het ontbreekt aan kennis hoe te handelen, hoe om te gaan met mensen met dementie in de praktijk. Op het moment dat mensen dementie herkennen is de ziekte vaak al in een gevorderd stadium. Dementie wordt dan herkend aan ‘vreemd gedrag’. In het beginstadium van dementie wordt de ziekte minder vaak herkend. Demente mensen en hun directe omgeving hebben vaak de neiging om de ziekte te verstoppen. Schaamte is hiervan vaak de oorzaak. Of vergoelijking: ‘iedereen vergeet wel eens wat als je ouder wordt’.

Door dementie bespreekbaar te maken in Rilland en de kennis over omgang met demente mensen te vergroten dienen we twee doelen:

  • Demente mensen en hun directe omgeving zullen sneller uitkomen voor hun ziekte en zo eerder de nodige aandacht en hulp krijgen.
  • Het vermogen om op een goede manier om te gaan met dementie door de omgeving heeft een positief effect op het welbevinden van de demente mens en zijn directe omgeving.

Daarnaast zorgt bewustwording ervoor dat we eerder in contact komen met mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij hebben bij uitstek de kennis die we nodig hebben om dementievriendelijk Rilland vorm te geven.

In Rilland is een hechte sociale structuur aanwezig. Iedereen kent elkaar en men is bereid om elkaar te helpen. Kerkelijke organisaties en sportverenigingen steken graag de handen uit de mouwen. Podium Reimerswaal biedt met haar theaterprogramma in het dorpshuis een goedbezocht cultureel programma. Bij de basisschool is bereidheid om aandacht te besteden aan dementie. Door deze kanalen te benutten kan bewustzijn rondom dementie vergroot worden.

Om de bewustwording rondom dementie, en de kennis over omgang met demente mensen te vergroten zijn er in Rilland kansen:

  • Podium Reimerswaal is een goedbezocht theater. Door hier een voorstelling te programmeren over dementie kan het gesprek en de bewustwording op gang komen. Ten denken valt aan een optreden van de bekende sportschrijver Hugo Borst. Hij schrijft wekelijks over zijn demente moeder.
  • Een project over dementie op de basisscholen kan er voor zorgen dat de kennis over dementie via kinderen bij de ouders terecht komt.
Programmeer een optreden met een bekende Nederlander (bijvoorbeeld Hugo Borst) over dementie in het door Rillanders drukbezochte Podium

Reimerswaal om zo de bewustwording rondom dementie te vergroten.

Jaques Boonman, Podium Reimerswaal

Voer op de Rillandse basisscholen een project uit over dementie om bewustwording en kennis te vergroten.

Annelies Baarends, basisschool de Horizon

Kom via Bewust Rilland zo vroeg mogelijk in contact met mensen met dementie en hun mantelzorgers in Rilland. Zij kunnen ons bij uitstek helpen het dorp dementievriendelijk te maken.

Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Dementievriendelijk Rilland