Casestudies- van bewustwording naar draagkracht

Casestudies zijn uitgevoerd om te bepalen waar de behoefte ligt en wat mogelijke knelpunten zijn. Daarnaast hebben we ook gesproken met Zeeuwse Zorgschakels die o.a. casemanagement voor dementie aanbieden. Uit de casestudies kwamen drie thema's naar voren:

De belangrijkste conclusies zijn hieronder verwoord:

  • Er is een grote discrepantie tussen wat 'wij' denken dat goed is voor 'hun' en waar 'ze' werkelijk behoefte aan hebben. Professionals kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om mensen tijdig op te sporen en mee in contact te komen. Terwijl een partner van een vrouw met dementie overduidelijk aangeeft dat hij wel de zorg (indicatie) geregeld wil hebben voor het geval hij wegvalt, maar voor de rest het prima redt. De gemeente legt een tuin aan waar mensen dan lekker een rondje kunnen lopen, waar niemand gebruik van maakt. Terwijl de aanvraag voor een bordje voor een parkeerplaats voor de deur afgewezen wordt. Vraag gewoon eerst aan mensen of en waaraan ze behoefte hebben. Dit is exemplarisch voor wij het 'wij weten wat goed voor u is' denken.
  • Vroegtijdig signaleren is van essentieel belang om te zorgen dat de zorg rond een patiënt met (beginnende) dementie goed geregeld kan worden. Dit begint bij bewustwording en betrokkenheid van een gemeenschap met mensen die te maken hebben met dementie. Het is nu eenmaal een gegeven dat dementie onderdeel uitmaakt van het leven. In een inclusieve gemeenschap hoort dementie erbij, maar voor velen is dementie een 'ver weg van mijn bed show'.
  • De grootste toegevoegde waarde in de beginfase lijkt te zitten in het uitleggen wat er beschikbaar is aan hulp en waarvoor die hulp is en hoe daar aanspraak op kan worden gemaakt. Men gaf aan dat er behoefte is aan een sociale kaart, maar dan wel een sociale kaart die past bij deze generatie die haast geen internetervaring heeft (denk aan een ouderwetse telefoonboek of iets dat zij van oudsher gewend zijn waar het aanbod in staat en waar hoe dit ingezet kan worden). Hierbij kan de kanttekening worden geplaatst dat een papieren versie al snel is verouderd. En het is de vraag of de partner van een patiënt met dementie de spil vormt. Vaak nemen de kinderen of professionals die wel internetervaring hebbende regeltaken op zich. Dit neemt niet weg dat sociale kaart in gedrukte vorm een uitkomst kan zijn, maar deze kan makkelijk worden afgeleid van een moderne elektronische variant die als voordeel heeft dat informatie beter kan worden ontsloten.
  • Veel nadruk wordt gelegd op het in stand houden van het sociale netwerk - lees clubjes. Veel mensen geven aan dat naarmate ze ouder worden ze minder behoefte hebben aan sociale contacten. Dat betekent niet meteen eenzaamheid, maar het kringetje wordt kleiner en de behoefte om allerlei nieuwe mensen te leren kennen is dan niet meer zo aanwezig. Dus ja, bestendigen van het oude, maar inzetten op nieuwe sociale kringen lijkt geen oplossing te zijn die past bij de behoefte van de oudere generatie.

Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Dementie Rilland - resultaten