Verkenning

In de minor staat de maatschappelijke uitdaging centraal. Denk daarbij aan welzijn en zorg, energietransitie, inrichting van de omgeving (omgevingswet). Kortom, complexe problemen waarbij veel belanghebbenden betrokken zijn. Vooruitgang brengen in dergelijke uitdagingen vereist dan ook samenwerking, maar met de wetenschap dat de meningen over de uitdaging ver uiteen kunnen lopen. Dat moet niet worden gezien als een probleem, maar als een gegeven. Al samenwerkend zal door middel van co-evolutie nieuwe wegen worden gezocht de maatschappij weer verder te ontwikkelen. Deze processen gaat niet vanzelf. Kennis van zaken, maar vooral ook een goede attitude en vaardigheden, zijn nodig om deze processen te faciliteren. In essentie komen deze processen neer om al samen lerend duurzame veranderingen te bewerkstelligen, d.w.z. veranderingen die beklijven. Deze aanpak noemen wij de sociale theorie van een duurzame, samen lerende maatschappij. In veel gevallen bewegen we ons op nieuw terrein waar we nog niet weten wat de werkbare stoffen zijn voor een duurzame verandering. In een maatschappelijke uitdaging leert iedereen, van elkaar.

Verkenningsfase

In de verkenningsfase van de minor willen wij samen met jou, als toekomstige Faciltator of Change (FoC), bepalen hoe we gaan co-evolueren. De verkenningsfase bestaat uit twee stappen.

Stap 1: groepsverkenning

De groepsverkenning (presentatie) vindt plaats in een sessie van ongeveer 2,5 uur:

 • Welkom in de samen lerende maatschappij. Een korte introductie over de noodzaak tot veranderen op een duurzame manier.
 • Kennismaken met elkaars maatschappelijk uitdaging en de rol die jij daar in wilt spelen. Ter voorbereiding vragen we je hiervoor jouw uitdaging, achtergrond en motieven aan de hand van een Powerpoint-template uit te werken.
 • Het nader duiden van de rol van FoC. Hoe werkt dat in de praktijk.
 • De stap naar de individuele verkenning.

Stap 2: individuele verkenning

In de groepsverkenning is een beeld geschetst van waar de minor zich op richt en hoe jij, als toekomstige FoC, hier stappen in kan zetten. In de individuele verkenning gaan we samen onderzoeken of onze intenties met elkaar in overeenstemming zijn zodat we daadwerkelijk kunnen co-evolueren in een maatschappelijke uitdaging. Als dat het geval is, wordt een programma op maat in de stijgers gezet dat later met je coach wordt verfijnd en gedurende het traject, indien nodig, wordt bijgesteld.

Gespreksonderwerpen

Doel

Verkenning en afstemming om aan de minor te beginnen.

Gespreksonderwerpen

 • Hoe kijk je terug op de groepsverkenning? Heb je (praktische) vragen?
 • Wat is de maatschappelijke uitdaging waar je aan wilt bijdragen? En wat draagt dat bij aan de samenleving, jouw organisatie, de minor en jouw persoonlijke ontwikkeling?
 • Waar sta je nu? Waar wil je je in ontwikkelen? Waarop wil je gecoacht worden? Door wie zou je gecoacht willen worden (Sonja, Anezka en Frank)?
  • Kerncompetenties: Verbinden, Kritisch reflecteren, Conceptueel denken
  • Zelfgekozen competenties: bijvoorbeeld op basis van de TMA methode, 21st Century Skills
 • Wat heb je verder nodig om in de minor te stappen en daarbij aan je maatschappelijke uitdaging te werken?

Deel je inzichten

Referenties