Opzet en doel van de minor

Kenmerken minor Fit for the Future

  • Het doel van de minor Fit for the Future is een deelnemer Facilitator of Change (FoC) competenties te laten ontwikkelen waarmee hij (en/of zij) in staat zijn vooruitgang te brengen in complexe maatschappelijke uitdagingen.
  • De gewenste ontwikkeling van een deelnemer wordt vastgesteld in verkenningsgesprekken.
  • De deelnemer participeert in één of meer projecten die raakvlakken hebben met zijn dagelijkse praktijken. Een project dient als vehikel voor learning on the job.
  • 12 workshops van een dagdeel, waarvan ongeveer 8 generieke en 4 project specifieke workshops.
  • Doorlooptijd 12 tot 24 maanden (een indicatie, geen strikte grenzen), sterk afhankelijk van beschikbare projecten die als leer-setting kunnen worden gebruikt.
  • 4 instapmomenten per jaar, mede gestuurd door de looptijd van projecten.
  • 16 uur individuele coaching voor het begeleiden van de professionele ontwikkeling van een deelnemer.
  • Strategisch procesbegeleider die coacht op proces. De procesbegeleider fungeert als een rolmodel en geeft, waar het kan, de deelnemer de ruimte om persoonlijke en inhoudelijke stappen te zetten. Een strategisch procesbegeleider houdt de lijnen in de gaten (programma-management) en verbindt partijen (accommodatie van wereldbeelden). De rol van strategisch procesbegeleider is cruciaal in het leerproces van een deelnemer. De strategische procesbegeleider is een “volwassen” Facilitator of Change.
  • Bij een goede afronding van de minor, vastgesteld middels een assessment, ontvangt een deelnemer een certificaat ter waarde van 30 EC (European Credits).

Kosten

Deelname aan de minor bedraagt € 4000,-. Dit bedrag komt overeen met de kosten die een hbo-instelling vergoed krijgt voor een niet-bekostigde student. Aan een afzonderlijke workshop meedoen is ook mogelijk en kost € 125,-.

Deel je inzichten

Flyer minor Fit for the Future (verouderd)

Flyer minor FC extern.jpg