1. Inleiding

Jeugdmonitor Zeeland bestaat 20 jaar!

Deze jubileumpublicatie van Jeugdmonitor Zeeland brengen we uit om het twintigjarig bestaan te vieren. In die twintig jaar zijn twintig onderzoeken uitgezet, veel analyses gedaan, themarapporten, factsheets geschreven en dashboards gemaakt. U kunt zich voorstellen dat twintig jaar kijken naar opgroeien en opvoeden in Zeeland een interessante kijk geeft op veranderingen in de leefwereld van ouder en kind door de jaren heen. In monitoring is het belangrijk om bepaalde onderzoeksthema’s te blijven behandelen. Pas dan kan er iets gezegd worden over ontwikkelingen en trends. De kracht van herhaling is dan ook één van onze speerpunten. Daarnaast dien je met een monitor ook oog te hebben voor nieuwe ontwikkelingen; zo zijn social media en schermtijd in de afgelopen 20 jaar relevante thema’s geworden.

In deze jubileumpublicatie beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen in de leefwereld van Zeeuwse kinderen, jongeren en jongvolwassenen sinds 2001. Dit doen we aan de hand van onze monitors onder vier doelgroepen: (ouders van) jonge kinderen, kinderen in het primair onderwijs (groep 6), jongeren in het voortgezet onderwijs (klas 3) en jongvolwassenen (21-23-jarigen).

Jeugdmonitor Zeeland

Voor Jeugdmonitor Zeeland worden sinds 2001 gegevens verzameld over de leefwereld van kinderen, jongeren en jongvolwassenen op het gebied van onder andere gezin, gezondheid, onderwijs, formele en informele leefomgevingen, sociale contacten en - meer recent - de digitale omgeving. De Jeugdmonitor geeft inzicht in hoe Zeeuwse kinderen opgroeien, wat ze meemaken en hoe ze tegen zaken aankijken.

Bij het opstellen van integraal jeugdbeleid is het belangrijk dat er goede basisinformatie beschikbaar is (Van Yperen, 2013). Het beschikbaar en toegankelijk maken van dergelijke informatie is één van de taken van Jeugdmonitor Zeeland. Dit alles gebeurt in samenwerkingsverband met de dertien Zeeuwse gemeenten, onderwijsorganisaties, GGD Zeeland, Robuust en overige instellingen die op het gebied van jeugd werkzaam zijn. ZB| Planbureau is verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van de onderzoeken van de Jeugdmonitor.