Aanpak

Het onderzoek naar de klanttevredenheid en het gastheerschap op de Westerschelde Ferry is verricht in 'een gesloten omgeving' met alleen respondent die gebruik hebben gemaakt van de ferry. Er is gebruik gemaakt van een enquête met zowel open als gesloten vragen. Het veldwerk (de afname van de enquêtes) heeft plaatsgevonden in de periode van juli en augustus 2018.

Vragenlijst Westerschelde Ferry (klanttevredenheid en gastheerschap)

Referenties