Bijeenkomst 9 november 2017Deelnemers

Hans de Bruin, Ingrid de Vries, Paulette de Kraker, Marleen Vermeer, Margot Tempelman, Sonja Nossent, Paul Vader, Peter Kruizinga, Dick Fundter, Gabriëlle Rossing (verslag)

Input voor de sociale theorie: theorie van sociale systemen en CSH

Sociale theorie

Sociale theorie, onderdeel 'uitvoering': met meerdere disciplines aan maatschappelijke vraagstukken (een project, initiatief, etc.) werken: met elkaar daarover vanuit kritische (zelf-)reflectie in dialoog gaan over haalbare en wenselijke verbeteringen of stappen. Daar zijn nieuwe spelregels en andere invulling van rollen voor nodig, waarbij het de kunst is om "closure of debate" te kunnen doorbreken. Daarvoor is een bepaald proces, een bepaalde setting en nieuwe manier van samenwerken, nodig in aanvulling op kritische reflectie.

 • Wenselijke actie: Sociale theorie benutten voor Academie voor beleidsambtenaren, gemeenteraad, griffiers

Theorie van sociale systemen, Luhmann

Het systeem en communicatie als verschil, daardoor worden grenzen duidelijk. Een systeem is gericht op voortbestaan om zijn functie te behouden. De overlevingsstrategie van systemen is het reduceren van de werkelijkheid. Zelfreproductie van systemen wordt geïnitieerd door communicatie doordat het systeem wordt geïrriteerd of dat het resoneert.

CSH

CSH zegt: de wereld is oneindig complex. Ons begrip van de wereld is dan ook incompleet. CSH geeft handvatten (12 vragen) om aannames helder krijgen door wereldbeelden te bevragen, in de hoop bewustzijn van de systeemgrenzen te creëren en verandering te weeg te brengen. CSH moet je combineren met softe en harde aanpakken.

Kenmerken

 1. Verkennen waar iedereen staat, hoe de situatie er uit ziet. Daartoe stel je kritische vragen over sources of motivation, control, expertise en legitimiteit (van emancipatoir karakter)
 2. Emancipatoire insteek: op ontwikkeling gericht
 3. Pluralisme: meerdere methoden kunnen gelijktijdig worden toegepast

Kritiek op CSH

 • CSH kijkt niet naar de geschiedenis: aandacht schenken aan waarden en normen die er zijn
 • Biedt geen handvatten voor het dilemma closure of debate. Mogelijke oplossing: embarrassment (omdat je onethisch bezig bent)
 • Het is wenselijk om met het grotere geheel (afgaande op identiteit en waarden) in dialoog te gaan over de legitimiteit van vertegenwoordiging van niet-gehoorde betrokkenen
 • CSH is gebaseerd op een coöperatief model (bijvoorbeeld vormgegeven in een continue rol of leven lang leren), terwijl mensen/systemen competitief ingesteld zijn

Handvatten voor kritische reflectie (proces behorende bij sociale theorie)

 • Gespreksonderwerpen (geënt op CSH):
 • Aanpak:

Vervolg

 • Rake vragen vanuit systemisch werk door Sonja Nossent en Frank Wolff
 • Datum, tijd en locatie: donderdag 14 december 2017, 9-11 uur, HZ (ruimte volgt).