Aanbod aan jonge professionals

Activiteiten en eindresultaat

Je gaat voor een echte opdrachtgever werken aan real-life projecten over energietransitie. Je gaat oplossingen aandragen die een grote kans hebben op implementatie. In deze opdrachten werk je in de rol als adviseur op jouw vakgebied in een multidisciplinair team. Onderwerpen die in projecten over energietransitie aan bod komen zijn onder andere:

 • Duurzame energiesystemen
 • Sociale aspecten / governance
 • Omgevingswet
 • Economie
 • Projectmanagement
 • Adaptief management

Vanuit welke opleidingen kun je hier aan meedoen?

Vanwege het interdisciplinaire karakter van de problemen zijn studenten gewild vanuit zowel het technische, het sociale en het economische domein. 

Benodigde voorkennis en expertise

Voor het vergroten van jouw kennis over energietransities ga je een MOOC volgen die je inzicht geeft in de Energietransitie an sich.

Begeleiding

De primaire proces- en kennisbegeleiding vindt plaats door een kernteam docenten en door de opdrachtgever. De docenten zijn Pierre Bleuzé (Watermanagement), Hanno Canters (Sport- en Bewegingseducatie) en Wim Huibregtse (Engineering). Je kan vanuit de opdracht veel experts raadplegen en je krijgt gerichte feedback.   

Te verwerven competenties

Competenties waaraan gewerkt wordt: 

 • Onderzoek
 • Ontwerpen - van systeemniveau tot detail
 • Adviseren - het uitbrengen van  een advies
 • Interdisciplinair samenwerken
 • Managen - van een project en/of proces

Start, duur en omvang (ECTs) van het project

 • Start: in het eerste of in het tweede semester
 • Duur van de minor (en dus de opdracht): één semester
 • Omvang: 30 ECTs
 • Aantal studenten dat per projectgroep kan deelnemen: 3 – 5

Inschrijven

Ga naar: MyHZ  >  Minorkeuze  >  selecteer: "Research minor: Energy Transition (W. Huibregtse) (NL/EN)"
Lukt dat niet? Neem contact op met Wim Huibregtse - wim.huibregtse@hz.nl

Contactpersonen over de inhoud van de minor