Activiteitenplan 2018-'19

Doelstellingen 2018-2019

Voor het studiejaar 2018-2019 gelden de volgende doelstellingen:

Leren en werken in living labs

 • Alle (aanstaande) professionals, inclusief docent-onderzoekers van de HZ-domeinen, die aan living labs deelnemen worden getraind in systeemdenken en kunnen het benutten als tool-for-life;
 • Interdisciplinariteit en systeemdenken in Minor Research & Innovation (verder) ontwikkelen samen met HZ-docenten. Gebruik van Learn werkbaar maken voor studenten en begeleiders;
 • Interne en externe exposure: drie goede voorbeelden van leren en werken vanuit insteek EVM in living labs omschrijven;
 • Rake vragen, werkvormen en praktische uitgangspunten voor verbindende communicatie (interviews etc.) n.a.v. de sociale theorie overzichtelijk bundelen en beschikbaar maken;
 • Vier living labs begeleiden waarin inhoudelijke en procesmatige criteria voor onderzoekend vermogen goed op elkaar zijn afgestemd zodat het een inzichtelijk, uitdagend en werkbaar proces wordt voor studenten. Studenten borgen hun inzichten op de BoKS projectenportfolio.

Science in Residence

 • Studenten werken en leren in Living lab Science in Residence (o.a. vervolg Integraal Kindcentrum en Circulariteit & Openbare Verlichting);
 • Living lab HZ (Green Office) en Circulariteit & Openbare Verlichting zijn actief.

River Delta Development

 • Het kenniscentrum EVM ondersteunt de curriculumontwikkeling van de master River Delta Development (RDD) en participeert in de uitvoering van living labs;
 • Kenniscentrum EVM participeert in living lab Natuurlijk Kapitaal Westerschelde (werktitel).

EMM uitrollen

 • Gesprekken voeren met directeuren over integratie van het gedachtegoed van EVM in de curricula;
 • Inhoudelijke gesprekken voeren met alle OLC's en onderwijsondersteuners;
 • Publiceren / communiceren over specifieke onderdelen, ook samen met Dienst Marketing.

Bodies of Knowledge and Skills ontwikkelen

 • Elke HZ-onderzoeksgroep heeft een opgeleide contentmanager die de BoKS (zie deltaexpertise.nl) onderhoudt en uitbreidt;
 • Stagiaires ondersteunen het kenniscentrum;
 • Projectenportfolio Engelstalig maken;
 • Onderzoek doen naar interactieve narratieven in 3D en simulatiemodellen;
 • Omvang technische staf vergroten, die op stabiele basis is verbonden aan de HZ;
 • Goed functionerende OTAP-procedures (Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie) ontwikkelen om snel aanpassingen en verbeteringen te kunnen doorvoeren in de software van de expertisesystemen.

Activiteiten 2018

Project Omschrijving Omvang Financiering Bijdrage aan ontwikkeling KC-EVM en HZ
SiR Veere Science in Residence Veere:
 • living lab;
 • gezamenlijk (x-O's) verbeteringen realiseren in maatschappelijke uitdagingen;
 • transdisciplinair.
0.2 fte HZ Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
SCitHos Smart City Hospitality:
 • ontwikkelen van simulatiemodel t.b.v. van een game waarmee de effecten van policies op stadsontwikkeling kan worden ingeschat;
 • simulatiemodel kan worden toegepast op rurale gebieden als Zeeland.
0.3 fte NHTV Simulatie van maatschappelijke uitdagingen, interactieve narratieven in 3D
Dementie Dementievriendelijk Zeeland:
 • Dementie is het vehikel voor de zoektocht naar een inclusieve samenleving.
0.1 fte Provincie Zeeland Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
OLmK Over-Leven met Kanker:
 • De focus is op het werk hervatten;
 • Informatievoorziening is hierbij essentieel;
 • Interactieve narratieven in 3D is een nieuwe aanpak om laagdrempelig een situatie te doorgronden vanuit verschillende perspectieven;
 • professioneel ontwikkelen van interactieve narratieven als middel voor kennisontsluiting met EMM.
0.2 fte Interreg Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D
HNS Het Nieuwe Samenspel:
 • spel om vaardigheden te ontwikkelen voor burger- en overheidsparticipatie.
0.1 fte Gemeente Terneuzen e.a. Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
Zeelandpas Zeelandpas:
 • inzicht in gedrag van toerist.
0.1 fte KCKT Inzicht in klant i.s.m. KCKT
RWS/HWBP Diverse RWS/HWBP opdrachten 0.4 fte RWS/HWBP Opbouw BoKS
EMM coaching Coaching 0.2 fte 10% projectmiddelen Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
EMM ondersteuning Ondersteuning in diverse projecten 0.4 fte 10% projectmiddelen Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
Minor Research & Innovation Minor Research & Innovation (Fit for the Future) 0.2 fte HZ Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
Master River Delta Development Master River Delta Development:
 • onderwijsontwikkeling;
 • opleiden van facilitators of change.
0.2 fte HZ Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
Leefbaarheidsagenda Leefbaarheidsprojecten voor de leefbaarheidsagenda provincie Zeeland 0.2 fte Provincie Zeeland Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
Interactieve narratieven Interactieve narratieven in 3D 0.4 fte OLmK/Scithos/10% projectmiddelen Laagdrempelige toegang tot kennis
Honours programme Vooruitgang brengen me in wicked problems met getalenteerde studenten 0.1. fte HZ Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
Sociale theorie kenniskring Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar 0.1 fte KC-EVM Verdieping en verspreiding van sociale theorie
KC-EVM lessons learned Geleerde lessen verwerken in EMM en sociale theorie 0.4 fte KC-EVM BoKS methoden en technieken voor werken in living labs
EMM technische ondersteuning Beheer en onderhoud 0.9 fte KC-EVM/10% projectmiddelen Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen
EMM expertisesysteem Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. 0.4 fte KC-EVM/10% projectmiddelen Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen

Opmerkingen:

 • Science in Residence Veere wordt gefinancierd door gemeente Veere en HZ;
 • 10% projectmiddelen komen van gesubsidieerde projecten (RAAK, Interreg, etc.). Van die 10% is 75% bestemd voor inhoudelijke ondersteuning en 25% voor algemene ontwikkeling aan het EMM expertisesysteem, inclusief beheer en onderhoud.

Personele invulling:

Naam Rol Omvang
Hans de Bruin Lector 1.0 fte
Paul Vader Coördinator/docent-onderzoeker 0.6 fte
Gabriëlle Rossing Docent-onderzoeker 1.0 fte
Anton Bil Docent-onderzoeker 0.6 fte
Carlien Nijdam Docent-onderzoeker 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM)
Jethro Waanders Projectmedewerker 0.8 fte (is nu 0.45 fte)

Activiteiten 2019

Project Omschrijving Omvang Financiering Bijdrage aan ontwikkeling KC-EVM en HZ
SiR Veere Science in Residence Veere:
 • living lab;
 • gezamenlijk (x-O's) verbeteringen realiseren in maatschappelijke uitdagingen;
 • transdisciplinair.
0.2 fte HZ Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
SiR Vlissingen SiR Vlissingen:
 • ontwikkelen strategische visie 2014
0.1 fte Gemeente Vlissingen Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
Living lab SD Living lab SD 0.05 fte Delta academy Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
SCitHos Smart City Hospitality:
 • ontwikkelen van simulatiemodel t.b.v. van een game waarmee de effecten van policies op stadsontwikkeling kan worden ingeschat;
 • simulatiemodel kan worden toegepast op rurale gebieden als Zeeland.
0.1 fte BUAS (was NHTV) Simulatie van maatschappelijke uitdagingen, interactieve narratieven in 3D
I Know How Over-Leven met Kanker:
 • De focus is op het werk hervatten;
 • Informatievoorziening is hierbij essentieel;
 • Interactieve narratieven in 3D is een nieuwe aanpak om laagdrempelig een situatie te doorgronden vanuit verschillende perspectieven;
 • professioneel ontwikkelen van interactieve narratieven als middel voor kennisontsluiting met EMM.
0.8 fte Interreg 2 seas Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie, interactieve narratieven in 3D
Dementie Dementievriendelijk Zeeland:
 • Dementie is het vehikel voor de zoektocht naar een inclusieve samenleving.
0.05 fte Provincie Zeeland Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
Zeelandpas Zeelandpas:
 • inzicht in gedrag van toerist.
0.05 fte KCKT Inzicht in klant i.s.m. KCKT
RWS/HWBP Diverse RWS/HWBP opdrachten 0.6 fte RWS/HWBP Opbouw BoKS
EMM coaching Coaching 0.2 fte 10% projectmiddelen Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
EMM ondersteuning Ondersteuning in diverse projecten 0.4 fte 10% projectmiddelen Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
Minor Becoming Fit for the Future Minor Becoming Fit for the Future 0.2 fte HZ Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
Minor Becoming Fit for the Future voor het werkveld Minor Becoming Fit for the Future 0.2 fte Werkveld (overheid, bedrijfsleven) Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
Master River Delta Development Master River Delta Development:
 • onderwijsontwikkeling;
 • opleiden van facilitators of change.
0.2 fte HZ Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
Leefbaarheidsagenda Leefbaarheidsprojecten voor de leefbaarheidsagenda provincie Zeeland 0.2 fte Provincie Zeeland Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
Honours programme Vooruitgang brengen me in wicked problems met getalenteerde studenten 0.05 fte HZ Innovatie in living lab, verdieping sociale theorie
Sociale theorie kenniskring Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar 0.05 fte KC-EVM Verdieping en verspreiding van sociale theorie
KC-EVM lessons learned Geleerde lessen verwerken in EMM en sociale theorie 0.4 fte KC-EVM BoKS methoden en technieken voor werken in living labs
EMM technische ondersteuning Beheer en onderhoud 0.4 fte KC-EVM/10% projectmiddelen Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen
EMM expertisesysteem Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. (SAIL, Go-Fresh, etc.) 0.4 fte KC-EVM/10% projectmiddelen Facilitatie van onderzoeksgroepen en opleidingen

Opmerkingen:

 • Science in Residence Veere wordt gefinancierd door gemeente Veere en HZ;
 • 10% projectmiddelen komen van gesubsidieerde projecten (RAAK, Interreg, etc.). Van die 10% is 75% bestemd voor inhoudelijke ondersteuning en 25% voor algemene ontwikkeling aan het EMM expertisesysteem, inclusief beheer en onderhoud.

Personele invulling:

Naam Rol Omvang
Hans de Bruin Lector 1.0 fte
Gabriëlle Rossing Docent-onderzoeker 1.0 fte
Paul Vader Docent-onderzoeker 0.6 fte
Anton Bil Docent-onderzoeker 0.6 fte
Carlien Nijdam Docent-onderzoeker 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM)
Ingrid de Vries Docent-onderzoeker 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM)
Jethro Waanders Projectmedewerker 0.4 fte
Marlon Kewalder Projectmedewerker 0.5 fte