Maatschappelijk relevante uitdagingen aanpakkenDe maatschappij is in transitie en heeft te maken met een aantal maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, welzijn en leefbaarheid in de breedste zin van het woord. Deze maatschappelijke uitdagingen zijn van dien aard dat geen enkele partij de wijsheid in pacht heeft noch de gewenste veranderingen zelfstandig kan realiseren. De maatschappelijke uitdagingen zullen dan ook in gezamenlijkheid moeten worden aangepakt en dat vraagt om een continue dialoog met alle betrokkenen.

Meer lezen over deĀ sociale theorie van een duurzame, samenlerende maatschappij.