Circulaire economie

Wat is een circulaire economie?

Vaak wordt het omschreven als “een economisch en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt, waarde- vernietiging in het totale systeem minimaliseert en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft”. Circulaire economie gaat uit van het verminderen van afval door recycling, maar ook de reductie van het gebruik van grondstoffen. Daarnaast worden producten zo ontworpen dat ze langdurig meegaan of eenvoudig uit elkaar zijn te halen voor onderhoud of hergebruik.

Bron: (RLI, 2015)

Referenties