Over ons

Het doel van het project is om uiteindelijk de (Zeeuwse) ondernemer in de verblijfsrecreatie bewust te maken van de marktkansen van een circulaire benadering binnen zijn/haar sector. In dit bewustwordingsproces speelt kennisdeling een belangrijke rol. Eerdere projecten/idee├źn rondom circulair bouwen en verdienmodellen kunnen als voorbeeld/inspiratie dienen voor de 20 ondernemers die concrete circulaire toepassingen gaan maken in 2018/2019. Het delen van kennis ligt in het verlengde van bestaande taken van Kenniscentrum Kusttoerisme. Aan de hand van bestaande en nieuwe middelen wil zij de kennis rondom circulaire economie vastleggen en verspreiden.