DZH Overleven met kanker


Het project ‘Overleven met Kanker’ wil bijdragen in de ontwikkeling van de eigen kracht van mensen die kanker krijgen door naar de kwaliteit van de informatievoorziening te kijken. Goede informatie op het goede moment, op de goede manier gebracht en met de goede inhoud helpt mensen om met kanker om te gaan, zowel psychisch, lichamelijk als sociaal.

De groep focust daarbij op vier onderwerpen:

  1. de patiënt meer centraal stellen in het zorgpad door de ervaringen van patiënten een plek te geven;
  2. mensen die zelf kanker hebben gehad (ervaringsdeskundigen) een rol geven in het andere mensen leren omgaan met kanker (copingstrategieën bij mensen);
  3. ontsluiten en up to date houden van een sociale kaart met wat er is in Zeeland op het gebied van kanker te vinden is, zowel voor mensen die kanker hebben, hun naasten en professionals;
  4. informatie over handelingsperspectieven voor patiënten via deze kennisbank ontsluiten.


Startdatum
september 1, 2015
Einddatum
juni 30, 2016

Onderwerpen


Subprojecten

Project Startdatum Einddatum Samenvatting
OLmK Netwerkverdieping 1 oktober 2016 31 januari 2017 Hoe kan het netwerk van de patiënt worden versterkt zodat mensen in het netwerk de patiënt kunnen helpen maar ook dat zij zelf hulp kunnen ontvangen?
OLmK eerste fase 1 september 2015 31 juli 2016