Aanleg Natuurvriendelijke Oevers - results

Waterschap.jpg

Projectresultaten

Aanleiding en analyse

Gebied:                               Zeeuws-Vlaanderen, Midden/o

Kosten per jaar:                € 500.000,00      (Indicatief)

Totaal in 2018-2021:       € 1.500.000,00   (Indicatief)

Aanleiding

KRW-doelstellingen betreffende waterkwaliteit, wateroverlast en oeververval.

Activiteiten

Aanleggen natuurvriendelijke oevers.

Water gerelateerde aspecten

Verbeteren ecologische waterkwaliteit door aanleg goed begroeide flauwe overs en wateroverlast beperken door te voorzien in extra berging en doorstroming en oeververval te voorkomen.

Bedreigingen

Grondverwerving, beperkte budgetten.


Ontwerp en specificatie

Hier jouw tekst - inclusief eventuele resultaten uit verdiepend onderzoek


Resultaten van de realisatie, toepassing en beheer

Hier jouw tekst


Resultaten van de monitoring, toetsing en evaluatie

Hier jouw tekst


Publicaties

Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante documenten, publicaties, etc. van het project


Onderzoeksresultaten

Aanleiding, theoretisch kader en onderzoeksvragen

Hier jouw tekst


Onderzoeksopstelling, materialen en methoden

Hier jouw tekst


Resultaten en toepassing

Hier jouw tekst


Conclusies

Hier jouw tekst


Aanbevelingen en lessons learned

Hier jouw tekst


Publicaties

Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante (wetenschappelijke) publicaties, documenten, etc. van het onderzoek


Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Waterschap Scheldestromen - results