Braakman Zuid en Noord - results

Staatsbosbeheer.jpg

Projectresultaten

Aanleiding en analyse

Gebied:                               Zeeuws-Vlaanderen, Midden/o

Kosten eenmalig:              € 350.000,00      (Indicatief)

Totaal in 2018-2021:       € 350.000,00      (Indicatief)

Provincie Zeeland.jpg

Aanleiding

Verzoeten en verlanden systeem, voor vogels steeds minder te bieden, zilte botanische soorten in verdrukking en recreatie is beperkt.

Activiteiten

Natte natuur ontwikkeling. 

Water gerelateerde aspecten

Zilte natuur is gebaat bij een zeker dynamiek en kwel. Deze natte natuur biedt ook de mogelijkheid tot waterberging en milde ontzilting.

Bedreigingen

Grondverwerving. 


Ontwerp en specificatie

Hier jouw tekst - inclusief eventuele resultaten uit verdiepend onderzoek


Resultaten van de realisatie, toepassing en beheer

Hier jouw tekst


Resultaten van de monitoring, toetsing en evaluatie

Hier jouw tekst


Publicaties

Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante documenten, publicaties, etc. van het project


Onderzoeksresultaten

Aanleiding, theoretisch kader en onderzoeksvragen

Hier jouw tekst


Onderzoeksopstelling, materialen en methoden

Hier jouw tekst


Resultaten en toepassing

Hier jouw tekst


Conclusies

Hier jouw tekst


Aanbevelingen en lessons learned

Hier jouw tekst


Publicaties

Hier de link naar jouw eigen en andermans relevante (wetenschappelijke) publicaties, documenten, etc. van het onderzoek

Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Provincie Zeeland - results, Staatsbosbeheer - results