Maak kennis met ...

William Hazel

William HazelData analist

William Hazel

Omdat HZ Kenniscentrum Kusttoerisme veel met data en gegevensbronnen werkt ben ik als data-analist aan het team toegevoegd. Het is mijn taak om op basis van data de juiste conclusies te trekken en aan te geven wat deze conclusies daadwerkelijk betekenen. Ik werk met plezier aan diverse projecten binnen Kenniscentrum Kusttoerisme. Eigenschappen: Data vertalen naar een verhaal, verbanden leggen, de juiste vragen stellen.

Contact: w.a.hazel@hz.nl

Margot Tempelman

Margot TempelmanManager HZ Kenniscentrum Kusttoerisme

Margot Tempelman

Met strategisch inzicht, ervaring en met mijn passievolle vermogen om mensen bij elkaar te brengen werk ik aan een breed scala onderzoeken binnen de toeristische sector. Zowel lokaal, regionaal als Europees. Met veel plezier geef ik leiding aan het team HZ Kenniscentrum Kusttoerisme. Eigenschappen: Inspireren, motiveren en verbinden. Expertise: Arbeidsmarkt, Hospitality Pact, Circulair Beleven, Europese projecten.

Contact: m.tempelman@hz.nl

Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg MarisProjectmanager

Diana Korteweg Maris

Met mijn ervaring, netwerk en passie voor mijn werk wil ik overheden en ondernemers in de vrijetijdssector verder helpen. Welke vragen en uitdagingen spelen er en hoe kunnen wij de benodigde inzichten het beste verkrijgen? Graag ga ik samen met alle betrokkenen aan de slag om de opgedane inzichten ook echt toe te passen in beleidsontwikkeling. Eigenschappen: Onderzoeken, verhalen vertellen, kennis overbrengen, begeleiden en verbinden. Expertise: Europese projecten, Profit, cijfers en feiten, rapportage, Erfgoed.

Contact: d.kortewegmaris@hz.nl

Harm IJben

Harm IJbenProjectmanager

Harm IJben

Door kritische vragen te stellen, zet ik mensen aan tot anders denken, buiten de gebaande paden en bied ik hen ook inzicht in de samenhang tussen complexe vraagstukken. Daarnaast zet ik mensen aan tot actie, door ze onderdeel te laten zijn van een veranderingsproces en/of door resultaten van onderzoeken te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Eigenschappen: Omdenken, leggen van verbanden, enthousiasmeren en doelgericht zijn. Expertise: Toeristische recreatieve mobiliteit, toeristische draagkracht vanuit inwonersperspectief.

Contact: h.ijben@hz.nl

Anouk Evers

Anouk EversProjectmedewerker

Anouk Evers

Voortbouwend op internationale werkervaring binnen de toeristisch-recreatieve sector, richt ik mij graag op onderzoek waarvan de vraagstelling wordt ingegeven door de beroepspraktijk ter ondersteuning van de sector. Expertise: Internationaal toeristisch management, Europese projecten (FACET, Interreg), natuur- en avontuurlijk gebaseerd toerisme, ecotoerisme en nautisch toerisme. Eigenschappen: Analytisch, systeemdenken, adaptief, verbindend, actief, doelgericht.

Contact: ever0041@hz.nl

Ellen Zuurveld - Goedegebuure

Ellen Zuurveld - GoedegebuureProjectmedewerker

Ellen Zuurveld - Goedegebuure

Binnen HZ Kenniscentrum Kusttoerisme houd ik mij vooral bezig met de feiten en cijfers van het toerisme in Zeeland. Dit varieert van het aantal overnachtingen, herkomst van gasten, aanbod van verblijfsrecreatie tot de economische impact en de toegevoegde waarde van het toerisme. Daarnaast ben ik door mijn brede interesse betrokken bij allerlei projecten binnen HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, denk hierbij aan het meerjaren onderzoeksprogramma gemeente Schouwen-Duiveland en HZ, evenemententoolkit en aanbod van verblijfsaccommodaties in Zeeland. Eigenschappen: analytisch, verbanden leggen tussen cijfers, plannen en organiseren. Expertise: cijfers en feiten, strandonderzoek, gemeentelijke rapportages, evenemententoolkit.

Contact: ellen.zuurveld@hz.nl

Maarten Soeters

Maarten SoetersProjectmedewerker

Maarten Soeters

Na mijn opleiding Toerisme- & Recreatiemanagement en meerdere stages in het buitenland werk ik met ontzettend veel plezier met het toerisme in Zeeland. Binnen het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme ben ik onder andere betrokken bij projecten rondom het aanbod van verblijfsaccommodaties in Zeeland, betrokkenheid van inwoners, de impact van COVID-19 en de actualisatie van de landelijke R&T Standaard. Ik hecht veel waarde aan duurzaamheid en werk graag samen naar het optimale resultaat. Eigenschappen: samenwerken, onderzoeken, flexibel en verbanden leggen. Expertise: aanbod van accommodaties in Zeeland, betrokkenheid van inwoners.

Contact: m.j.soeters@hz.nl

Marije Noordhoek

Marije NoordhoekProjectmedewerker

Marije Noordhoek

Binnen het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme ben ik betrokken bij verschillende projecten. In het jaar 2020 betekent dat betrokkenheid bij verschillende analyses rondom de invloed van het coronavirus (bijvoorbeeld op de economie en arbeidsmarkt) en ben ik aangesloten bij projecten als het strandonderzoek Schouwen-Duiveland en onderzoek naar de invloed van toerisme op leefbaarheid. Verder ben ik medeverantwoordelijk voor de communicatie rondom zowel HZ Kenniscentrum als het Europese project FACET. Eigenschappen: plannen en organiseren, verbanden leggen, doelgericht en ondernemend. Expertise: arbeidsmarkt, hospitality pact, communicatie.

Contact: noor0048@hz.nl

Myrthe Naus

Myrthe NausProjectmedewerker

Myrthe Naus

Binnen het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme combineer ik mijn passie voor toerisme, duurzaamheid en onderzoek. Ik heb een grote drive om complexe vraagstukken te doorgronden en aan te pakken. Zo werk ik samen met mijn collega’s aan projecten voor de Zeeuwse vrijetijdssector die raken aan o.a. klimaatadaptatie, duurzaam watergebruik, balans en bewuste bestemming. Hiervoor maak ik gebruik van mijn analytische vaardigheden, kritische blik en ondernemende persoonlijkheid.

Contact: myrthe.naus@hz.nl

Sophie Adriaanse

Sophie AdriaanseProjectmedewerker

Sophie Adriaanse

Tijdens mijn opleiding aan de HZ University of Applied Sciences heb ik mijn passie voor toerisme ontwikkeld. Na enige tijd in het buitenland, waar ik veel ervaring heb opgedaan, ben ik nu weer blij om terug te zijn in Zeeland. Ik hoop mijn kennis toe te passen binnen alle verschillende projecten van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme. Eigenschappen: creatief & doelgericht denken, innoveren, inspireren, samenwerken, ondernemen. Expertise: mobiliteit, (bezoekers) onderzoek, Zeelandpanel, leefbaarheid.

Contact: sophie.adriaanse@hz.nl