Maak kennis met ...

William Hazel

William HazelData analist

William Hazel

Omdat Kenniscentrum Kusttoerisme veel met data en gegevensbronnen werkt ben ik als data-analist aan het team toegevoegd. Het is mijn taak om op basis van data de juiste conclusies te trekken en aan te geven wat deze conclusies daadwerkelijk betekenen. Ik werk met plezier aan diverse projecten binnen Kenniscentrum Kusttoerisme. Eigenschappen: Data vertalen naar een verhaal, verbanden leggen, de juiste vragen stellen.

Margot Tempelman

Margot TempelmanManager Kenniscentrum Kusttoerisme

Margot Tempelman

Met strategisch inzicht, ervaring en met mijn passievolle vermogen om mensen bij elkaar te brengen werk ik aan een breed scala onderzoeken binnen de toeristische sector. Zowel lokaal, regionaal als Europees. Met veel plezier geef ik leiding aan het team Kenniscentrum Kusttoerisme. Eigenschappen: Inspireren, motiveren en verbinden. Expertise: Arbeidsmarkt, Hospitality Pact, Circulair Beleven, Europese projecten.

Diana Korteweg Maris

Diana Korteweg MarisProjectmanager

Diana Korteweg Maris

Met mijn ervaring, netwerk en passie voor mijn werk wil ik overheden en ondernemers in de vrijetijdssector verder helpen. Welke vragen en uitdagingen spelen er en hoe kunnen wij de benodigde inzichten het beste verkrijgen? Graag ga ik samen met alle betrokkenen aan de slag om de opgedane inzichten ook echt toe te passen in beleidsontwikkeling. Eigenschappen: Onderzoeken, verhalen vertellen, kennis overbrengen, begeleiden en verbinden. Expertise: Europese projecten, Profit, cijfers en feiten, rapportage, Erfgoed.

Harm IJben

Harm IJbenProjectmanager

Harm IJben

Door kritische vragen te stellen, zet ik mensen aan tot anders denken, buiten de gebaande paden en bied ik hen ook inzicht in de samenhang tussen complexe vraagstukken. Daarnaast zet ik mensen aan tot actie, door ze onderdeel te laten zijn van een veranderingsproces en/of door resultaten van onderzoeken te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Eigenschappen: Omdenken, leggen van verbanden, enthousiasmeren en doelgericht zijn. Expertise: Toeristische recreatieve mobiliteit, toeristische draagkracht vanuit inwonersperspectief.

Jorrit Bijl

Jorrit BijlProjectmanager

Jorrit Bijl

Mijn nieuwsgierige houding maakt dat de onderzoeken waaraan ik leiding geef of zelf uitvoer niet onder een specifiek thema binnen de vrijetijdseconomie vallen. De onderzoeksmethoden die we gebruiken zijn, net als mijn interesses, zeer divers. Ik zie het als een uitdaging om de juiste vragen te stellen om zo vervolgens samen met betrokken partijen een gedegen aanpak te ontwikkelen. Een onderzoeksproject dat breed gedragen wordt levert naar mijn idee ook de meest bruikbare resultaten op. Eigenschappen: analytisch, gedreven en verbinden. Expertise: onderzoek, natuur & toerisme, governance, tourism planning, data, strategische onderzoeksagenda's, Circulaire economie, Waterrecreatie, CELTH.

Ellen Goedegebuure

Ellen GoedegebuureProjectmedewerker

Ellen Goedegebuure

Binnen Kenniscentrum Kusttoerisme houd ik mij vooral bezig met de feiten en cijfers van het toerisme in Zeeland. Dit varieert van het aantal overnachtingen, herkomst van gasten, aanbod van verblijfsrecreatie tot de economische impact en de toegevoegde waarde van het toerisme. Ik spit graag alles tot op de bodem uit. Daarnaast ben ik door mijn brede interesse betrokken bij allerlei projecten binnen Kenniscentrum Kusttoerisme, denk hierbij aan het strandonderzoek op Schouwen-Duiveland, evenemententoolkit en het organiseren van de jaarlijkse Toeristische Ontmoetingsdag. Eigenschappen: analytisch, verbanden leggen tussen cijfers, plannen en organiseren. Expertise: cijfers en feiten, strandonderzoek, gemeentelijke rapportages, evenemententoolkit.

Sophie Adriaanse

Sophie AdriaanseProjectmedewerker

Sophie Adriaanse

Tijdens mijn opleiding aan de HZ University of Applied Sciences heb ik mijn passie voor toerisme ontwikkeld. Na enige tijd in het buitenland, waar ik veel ervaring heb opgedaan, ben ik nu weer blij om terug te zijn in Zeeland. Ik hoop mijn kennis toe te passen binnen alle verschillende projecten van Kenniscentrum Kusttoerisme. Eigenschappen: creatief denken, innoveren, inspireren, ondersteunen, ondernemen. Expertise: mobiliteit, gezonde voeding van dichtbij, circulair.

Anne van Spall

Anne van SpallProjectondersteuning

Anne van Spall

Ik werk sinds juni 2018 bij Kenniscentrum Kusttoerisme waar ik als voornaamste taak heb om de afspraken te plannen en te beheren voor coördinator Margot Tempelman. Daarnaast ondersteun ik het team door een aantal uitvoerende taken uit handen te nemen op het gebied van administratieve ondersteuning en communicatie. Eigenschappen: plannen, organiseren en faciliteren.