Projecten

Wij zijn gedreven om organisaties en initiatieven te verbinden, onderzoeksvragen helder te krijgen en mooie projecten uit te voeren. Kenniscentrum Kusttoerisme voert een groot aantal projecten uit of is betrokken bij projecten in samenwerking met anderen. De projecten variëren van duur en onderwerp als rode draad . Bekijk hier aan welke projecten wij werken.

Logo FACET website.jpg

2020 - 2022

FACET

FACET: Faciliteren van het invoeren van circulair ondernemerschap in de toerisme & recreatiesector. Het Interreg 2 Zeeën project FACET wil ondernemers in de toeristische sector stimuleren circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf, zodat er nieuwe duurzame verdienmodellen ontstaan. ...

Duan-xiaoyu-4Ef50 zcXOM-unsplash.jpg

2019 - 2020

Hotelmarktonderzoek Zeeland

Afgelopen jaar heeft in opdracht van Provincie Zeeland een uitgebreid onderzoek naar de Zeeuwse hotelmarkt plaatsgevonden. Doel was om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen in de Zeeuwse hotelmarkt in de afgelopen 10 jaar, de vitaliteit van het huidige hotelaanbod en de ontwikkelkansen in ...

Voetpad duinen Zeeland - hussain-ibrahim-1487959-unsplash.jpg

2019

Impact van het toerisme op voorzieningen in Zeeland

CBS telde 10,5 miljoen toeristische overnachtingen in Zeeland, een nieuw record. Dit is zo’n 4% meer dan in 2017. NBTC verwacht dat deze groei de komende jaren zal doorzetten (zie Perspectief 2030). Op basis van scenarioanalyse voorspelt NBTC dat het aantal inkomende verblijfsbezoekers aan de ...

Strand.jpg

2019 - 2020

Strandonderzoek Schouwen-Duiveland

Het strand is één van de belangrijkste toeristische troeven voor Schouwen-Duiveland en in de Agenda Toerisme 2018-2026 zijn allerlei ideeën benoemd om deze troef verder te versterken. Maar wat wil de gast? In opdracht van Vereniging Strandpaviljoenhouders Schouwse Kust (VSSK) en gemeente ...

Ben Seelt - Zierikzee.jpg

2019 - 2020

KNEITER

Eén van de belangrijkste redenen voor overheden om actief te sturen en stimuleren in toerisme en recreatie zijn de (verwachte) economische impacts. Een berekening van deze impact wordt daarbij vaak gebruikt als onderbouwing en/of rechtvaardiging van keuzes. KNEITER, het Kennisnetwerk Economische ...

Camper Westkapelle - Ben Biondina (LZZ).JPG

2018 - 2020

Draagvlak voor toerisme in Zeeland onder inwoners

Jaarlijks vinden miljoenen overnachtingen plaats in Zeeland. De laatste jaren is de publieke opinie niet altijd positief over toerisme. Denk aan de discussies die oplaaien zodra er wordt gepraat over de realisatie van een nieuw vakantiepark. Meestal hoor je alleen de meest uitgesproken voor-en ...

Diner aan zee - strandpaviljoen de uitkijk.nl.jpg

2018 - 2020

Hospitality Pact

Vrijwel elk bedrijf dat actief is in de Zeeuwse vrijetijdssector heeft moeite om voldoende en goed personeel te vinden én te behouden. Het toerisme groeit in Zeeland, maar het aantal werknemers doet dat niet. De groeiende vraag naar (goede) medewerkers, de krimpende beroepsbevolking in Zeeland, ...

Sluis - Xander Koppelmans (LZZ).jpg

2018

Trots op je regio – gemeente Sluis

Toerisme is een belangrijke economische pijler voor de gemeente Sluis, maar toerisme staat niet altijd in een positief daglicht. Te veel toerisme wordt door de inwoners niet altijd als positief ervaren. Maar wat als de afhankelijkheid van toerisme in economisch opzicht groot is; waar zit dan het ...

Money.jpg

2018 - 2019

Economische impact vrijetijdseconomie

Toerisme is van groot belang voor de Zeeuwse samenleving en economie. In de afgelopen jaren is gewerkt aan een steeds nauwkeurigere methode om de economische impact van de vrijetijdseconomie in beeld te brengen. Impact ontstaat door een economische impuls, zoals de bestedingen van een toerist. In ...

Knowingo.jpg

2018 - 2019

Online trainingen – Knowingo app

Trainingen en cursussen volgen op een specifieke datum met een stapel boeken is niet meer van deze tijd. Toch is het belangrijk om kennis te blijven ontwikkelen. Om deze reden heeft Kenniscentrum Kusttoerisme haar kennis gebundeld en is een pilot gestart met het aanbieden van twee trainingen via ...

Biondina BB 73UX0VB.JPG

2018 - 2021

Gezond van Dichtbij in Veere en Noord-Beveland

Gezondheid heeft de laatste jaren veel aandacht in de maatschappij. Gezond leven is direct verboden aan gezond voedsel, het liefst uit eigen streek. Om ervoor te zorgen dat streekproducten vaker op menukaarten in horecagelegenheden komen te staan is het LEADER project Gezond van Dichtbij in Veere ...

Circulair.jpg

2018 - heden

Land in Zee- een circulaire beleving

In de samenleving is een toename van de vraag naar grondstoffen. Daarnaast groeit de afvalproductie. Een circulaire economie kan dit probleem verhelpen door te focussen op het slim hergebruiken van grondstoffen en het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor de verblijfsrecreatieve ...

Waterdunen luchtfoto 2017 - BeeldbankUpload BB U76UTVG.jpg

2017 - heden

Aanboddatabase verblijfsrecreatie

Als kenniscentrum willen we graag meer inzicht in het aanbod in Zeeland en hoe dit van jaar tot jaar verandert. Om deze reden heeft Kenniscentrum Kusttoerisme in 2017/2018 gewerkt aan de totstandkoming van de aanboddatabase verblijfsrecreatie. In deze aanboddatabase zijn alle toeristische ...

Gezond in Zeeland.JPG

2017 - heden

Gezond in Zeeland

Zeeland heeft van nature alle ingrediënten in huis voor een gezond en prettig leven. Rust, ruimte, water en vruchtbare aarde. Gezond in Zeeland wil die in de schoot geworpen rijkdom niet alleen benutten, maar ook nog helpen die verder uit te bouwen en te vermarkten.

Fietsers (C) Pete Barrett.jpg

2017 - 2020

SAIL - Stay Active and Independant for Longer

SAIL, een acroniem voor Stay Active and Independent for Longer, is een Interreg 2 Zeeën project, een Europees samenwerkingsprogramma om innovatie, kennis, onderzoek en duurzaamheid te bevorderen. Elf partners uit Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werken samen aan tien pilots ...

Scithos 800x600px.jpg

2016 - heden

SCitHos

Toerisme draagt bij aan economische ontwikkeling van veel steden en regio’s. Hoewel deze economische ontwikkeling aantrekkelijk is, is het de vraag of deze ontwikkeling duurzaam is, zowel vanuit economisch, sociaal en ecologisch perspectief. Maar hoe maken we belangrijke beleidskeuzen om te zorgen ...

20162019 PROFIT - Logo.jpg

2016 - 2019

PROFIT

PROFIT is een internationaal project, gericht op het stimuleren van innovatie bij bedrijven in de toeristische en vrijetijdssector. PROFIT staat dan ook voor: PROfessional Framework for Innovation in Tourism. Zeeland is één van de kustregio’s waar het project uitgevoerd wordt, samen met de ...

Gezondheidstoerisme.jpg

2016 - heden

Gezondheidstoerisme

Het bezoeken van plaatsen buiten de eigen woonplaats voor het verbeteren van fysieke of mentale gezondheid is gezondheidstoerisme. Gezondheidstoerisme is een mogelijkheid om verschillende sectoren, zoals zorg en toerisme, met elkaar te verbinden en om de sterke punten van Zeeland als toeristische ...

12. Tot slot.jpg

2014 - heden

Maatwerkrapportage toerisme

Toerisme is van groot belang voor de Zeeuwse gemeenten en veel gemeenten willen daarom graag inzicht in de omvang en economische betekenis van toerisme. Op verzoek van een aantal gemeenten stelt Kenniscentrum Kusttoerisme jaarlijks een rapportage samen, waarin inzicht wordt geboden in ...

Evenement 2 - vonecia-carswell-587758-unsplash (1).jpg

2014 - heden

Evenemententoolkit

Jaarlijks vinden tal van evenementen in Zeeland plaats. Maar wat is de waarde van deze evenementen? En hoe tevreden zijn de bezoekers? Door middel van de evenemententoolkit kunnen we antwoord geven op deze vragen. Door het in kaart brengen van de waarde van evenementen kunnen organisatoren in de ...

Thema's

Kenniscentrum Kusttoerisme houdt zich bezig met een breed projectenportfolio, aangestuurd door vragen vanuit de praktijk. In de projecten kan een drietal hoofdthema’s worden onderscheiden.

Consumentengedrag: Onderzoeken en projecten in dit thema hebben betrekking op het vakantie- en vrijetijdsgedrag van consumenten. Er wordt enerzijds onderzoek gedaan naar het daadwerkelijk meten van het gedrag, door zowel kwantitatief onderzoek als analyse van big data: hoeveel toeristen komen er, hoe bewegen zij zich door de regio, hoeveel geld geven zij uit? Anderzijds wordt onderzoek gedaan naar de achterliggende motieven en segmentatie van doelgroepen. Met deze inzichten wil het kenniscentrum ondernemers en overheden helpen bij het inspelen op het (verwachte) consumentengedrag.

Toerisme in de maatschappij: Onder deze noemer worden onderzoeken en projecten uitgevoerd naar toerisme in breder perspectief. Het gaat om onderzoek naar de positieve én negatieve impacts van toerisme voor de samenleving, bijvoorbeeld in economisch opzicht, voor inwoners en leefbaarheid, voor landschap en milieu. Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van onderzoeksmethoden en uitvoeren van onderzoek, maar ook om het maken van de afwegingen: hoe komen we tot een optimale balans tussen toerisme, economie, leefbaarheid en natuur & landschap?

Toeristisch ecosysteem: De vrijetijdssector is bij uitstek een domein waarin publieke en private partijen samen het aanbod creëren: zo is de inrichting van openbare ruimte en landschap en het vervoersaanbod (wegen, recreatieve routes, OV) veelal de taak van overheden, terwijl verblijf, horeca, vermaak en detailhandel veelal door ondernemers aangeboden wordt. Dit complexe ecosysteem van talloze partijen vormt voor de gast één bestemming, maar dat gaat niet vanzelf. Binnen dit thema vinden projecten en onderzoeken plaats met als doel de beleidsvorming bij overheden te ondersteunen en de sector te helpen bij het optimaliseren van haar waarde voor de regio.