5G-Blueprint

5G-Blueprint wil een technische architectuur ontwerpen en ontwikkelen en een bedrijfs- en governancemodel voor ononderbroken, grensoverschrijdend, teleoperationeel vervoer op basis van 5G-connectiviteit. 5G-Blueprint zal onderzoeken en definiëren:

  • De economische aspecten van 5G-instrumenten in grensoverschrijdend transport en logistiek en personenvervoer - CAPEX (kapitaaluitgaven) en OPEX (operationele uitgaven) - in beeld brengen, zowel aan de aanbodzijde (telecom) als de vraagzijde voor de transformatie van de huidige bedrijfspraktijken en nieuwe waardeproposities;
  • De governancevraagstukken en oplossingen met betrekking tot verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid binnen de waardeketen die afhankelijk is van grensoverschrijdende connectiviteit en naadloze diensten met betrekking tot het Nederlandse en Belgische regelgevingskader (telecommunicatie, verkeer en 'Connected and Automated Mobility', experimenteerwetgeving, contracten, waardeketenbeheer);
  • Tactische en operationele (pre-)voorwaarden die aanwezig moeten zijn om de volledige waarde van 5G tooled transport en logistics te verkrijgen. Dit omvat de implementatie van 'use cases' die het coöperatieve bewustzijn vergroten om veilig en verantwoord teleoperated transport te garanderen;
  • Voorbereidingen en proefprojecten voor telegeleid en telemonitored vervoer over de weg en over het water om het toenemende tekort aan arbeidskrachten te verlichten en vervoer en logistiek op een hoger efficiëntieniveau te brengen door het delen van gegevens in de toeleveringsketen en het gebruik van AI;
  • De mogelijkheden te onderzoeken om meer goederen 's nachts te vervoeren wanneer er een overvloed aan fysieke infrastructuurcapaciteit is; door de verlaging van de personeelskosten zou dit op kostenefficiënte basis haalbaar zijn;
  • Teleoperatie zal mogelijk worden gemaakt door 5G-kwaliteiten, zoals lage 'latency', betrouwbare connectiviteit en hoge bandbreedte.

Het resultaat van het project os de blauwdruk voor de operationele pan-Europese invoering van teleoperationele vervoersoplossingen in de logistieke sector en daarbuiten. Meer info: https://www.5gblueprint.eu.

"Industrie" komt niet voor in de lijst met mogelijke waarden (Geen armoede, Geen honger, Goede gezondheid en welzijn, Kwaliteitsonderwijs, Gendergelijkheid, Schoon water en sanitair, Betaalbare en duurzame energie, Waardig werk en economische groei, Industrie, innovatie en infrastructuur, Ongelijkheid verminderen, Duurzame steden en gemeenschappen, Verantwoorde consumptie en productie, Klimaatactie, Leven in het water, Leven op het land, Vrede, justitie en sterke publieke diensten, Partnerschap om doelstellingen te bereiken) voor deze eigenschap.
,
"innovatie en infrastructuur" komt niet voor in de lijst met mogelijke waarden (Geen armoede, Geen honger, Goede gezondheid en welzijn, Kwaliteitsonderwijs, Gendergelijkheid, Schoon water en sanitair, Betaalbare en duurzame energie, Waardig werk en economische groei, Industrie, innovatie en infrastructuur, Ongelijkheid verminderen, Duurzame steden en gemeenschappen, Verantwoorde consumptie en productie, Klimaatactie, Leven in het water, Leven op het land, Vrede, justitie en sterke publieke diensten, Partnerschap om doelstellingen te bereiken) voor deze eigenschap.Onderwerpen