Aanpak

Op deze pagina beschrijf je - als in een logboek - hoe je jouw project of onderzoek hebt aangepakt met behulp van SSM (wat en wanneer je dat met wie hebt gedaan)

NB: deze pagina kun je naar eigen inzicht en voorkeur (anders) indelen, wijzigen en opmaken


De aanpak met SSM

Hieronder staat per SSM-fase een algemene toelichting op de aanpak tijdens onderzoek of projecten uitgevoerd vanuit de systeembenadering

PF Finding out fase VN PF Discussing and debating fase VN PF Model building fase VN PF Taking action fase VN PF Aanpak SSM VNSSM process v 20151107
Over deze afbeelding


Logboek van de SSM-fases in jouw casus of onderzoek

Beschrijf hieronder per SSM-fase hoe je jouw onderzoek of project hebt aangepakt vanuit de SSM-benadering


Finding out

Hier jouw tekst - beschrijf jouw aanpak van hoe je inzicht hebt verkregen in de situatie


Model building

Hier jouw tekst - beschrijf hoe je de wereldbeelden hebt achterhaald en het rijke plaatje hebt gemaakt


Discussing and debating

Hier jouw tekst - beschrijf het proces van hoe je de wereldbeelden van de betrokken bijeen hebt gebracht, hoe dat proces verliep en hoe je samen met de betrokkenen achter mogelijkheden voor verbeteringen bent gekomen


Taking action

Hier jouw tekst - beschrijf hoe de uitvoering van de oplossingen, interventies etc. is verlopen