Expertise en Valorisatie Management (EVM)
Complexiteit systematisch benaderen

Expertise and Valorisation Management (EVM) benadert complexe maatschappelijke vraagstukken op een multidisciplinaire wijze. De maatschappelijk uitdagingen waar we voor staan, zoals klimaatverandering, robotisering en beperkingen in economische groei zijn 'wicked' van aard: er is geen eenduidig probleem, laat staan een eenduidige oplossing. De Expertise Management Methodologie (EMM) levert een raamwerk waarbij belanghebbenden vanuit verschillende achtergronden en met verschillende, vaak tegengestelde wereldbeelden op zoek gaan naar oplossingen die het breedste draagvlak hebben. Aan de hand van deze methodologie wordt kennis, opgedaan uit onderzoek, geanalyseerd en op een gemeenschappelijke plaats opgeslagen. Op basis van EMM is de sociale theorie van een duurzame, samen lerende maatschappij ontwikkeld. Deze sociale theorie beschrijft een proces om beargumenteerd wenselijke en cultureel haalbare veranderingen tot stand te brengen met een blijvende impact.

EMM en de sociale theorie zijn beschreven in het on-line boek We Got to Move.

Missie
De goede dingen op de juiste manier doen.
Doelstelling
Op een gestructureerde manier vooruitgang brengen in complexe maatschappelijke uitdagingen.
Lector
Hans de Bruin
Contactpersoon
Paul Vader
HZ-thema's
Water, Energie, Vitaliteit
Expertise en Valorisatie Management (EVM)

Onderzoekers

Kernprojecten

Bezig met laden…

Projecten

Bezig met laden…

Kernpublicaties

Bezig met laden…