3 Vispassages Paal

Context VN set links: model = RW 00004


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00004

Result = LC 00144

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00004

Result = TRW Kwaliteitsverbetering VN, TRW Waterlichaam VN

End Set VN link

3 Vispassages Paal.jpg


Het blokkeren van migratieroutes door waterwerken.

Status:
Planuitwerking
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen, Oost
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Waterschap Scheldestromen
Kosten (€):
Eenmalig: 250.000
Totaal 2018-2021: 250.000
Aanleiding:
Het blokkeren van migratieroutes door waterwerken.
Activiteiten:
Aanleg vispassages.
Water gerelateerde aspecten:
Verbeteren waterkwaliteit.
Bedreigingen:

Gerelateerde documenten