Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

Context VN set links: model = RW 00005


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00005

Result = LC 00144

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00005

Result = TRW Waterlichaamskwaliteit VN, TRW Wateroverlast VN, TRW Zoetwateropslag VN

End Set VN link

Aanleg Natuurvriendelijke Oevers.jpg


KRW-doelstellingen betreffende waterkwaliteit, wateroverlast en oeververval.

Status:
Planuitwerking
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen, Midden/o
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Waterschap Scheldestromen
Kosten (€):
Eenmalig: 500.000
Totaal 2018-2021: 1.500.000
Aanleiding:
KRW-doelstellingen betreffende waterkwaliteit, wateroverlast en oeververval.
Activiteiten:
Aanleggen natuurvriendelijke oevers.
Water gerelateerde aspecten:
Verbeteren ecologische waterkwaliteit door aanleg goed begroeide flauwe overs en wateroverlast beperken door te voorzien in extra berging en doorstroming en oeververval te voorkomen.
Bedreigingen:
Grondverwerving, beperkte budgetten.

Gerelateerde documenten