Scholen voor de Toekomst

Hoofdthema's

Belegleiding Beginnende Leerkracht Opbrengstgericht Werken Omgaan Met Verschillen Ouderbetrokkenheid Adaptief onderwijs, diversiteit en wereldburgerschap Sociale Veiligheid Samen leren en opleidenScholen voor de toekomst
Over deze afbeelding


Over Scholen voor de Toekomst

Het programma Scholen voor de Toekomst versterkt de samenwerking tussen HZ-pabo en het primair onderwijs en faciliteert verdere ontwikkeling van:

  • Samen leren
  • Samen innoveren
  • Samen onderzoeken
  • Samen opleiden en onderwijzen

Doelen Scholen voor de Toekomst

Het programma Scholen voor de Toekomst werkt, middels bovenstaande thema's, aan de volgende doelen:

  1. Ontwikkeling van een toekomstvisie op gezamenlijk opleiden van leraren door HZ-pabo en PO-schoolbesturen.
  2. Ontwikkeling van een gezamenlijk initieel en post-initieel professionaliseringsbeleid.
  3. Kennisdeling en -borging (via ontmoetingen, versterking van het netwerk en digitale kennisdeling).

Verder lezen
}}