Route 05- Duurzame gemeentelijke organisatie

Doelstelling: Duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen

Strategie:

Onderdeel van een duurzame en energieneutrale gemeente Veere is dat we als gemeentelijke organisatie onze eigen gebouwen energieneutraal maken. En gemeentelijke eigendommen duurzaam beheren. Cultuurhistorische, landschappelijke waarden van gemeentelijke eigendommen zijn belangrijk om te behouden. We zorgen dat gemeentelijke eigendommen goed toegankelijk zijn voor mindervaliden (uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van 13 juli 2016).

De publieke diensten veroorzaken 7% van de CO2-uitstoot in Veere, als je alleen kijkt naar de gebouwde omgeving komt dit op 10,5% van het geheel.

Afgelopen jaren hebben we al veel aan energiebesparing en duurzame energieopwekking bij eigen gebouwen gedaan. We maken nú alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal. Daarbij zetten we eerst in op besparing van energie en daarna op het duurzaam opwekken van de benodigde energie. Dit betekent ook dat we geen fossiel aardgas meer gebruiken en duurzaam verwarmen. We geven met het energieneutraal maken van onze gebouwen het goede voorbeeld, maken dit goed zichtbaar en communiceren hier vaak over naar burgers en bedrijven.

Beheer en onderhoud van gemeentelijke eigendommen voeren we duurzaam uit. We betrekken hierbij zoveel mogelijk burgers en bedrijven uit de lokale omgeving en mensen met een arbeidsbeperking.

We gebruiken bij bouw, verbouw en werken duurzame materialen. We benutten mogelijkheden voor het bevorderen van lokale biodiversiteit. Het beperken van afval en hergebruik van materialen en voorwerpen is belangrijk.

Groenafval (boomstammen, houtsnippers, compost) proberen we in de lokale omgeving te (laten) gebruiken of verantwoord af te voeren.

De gemeente koopt al zo veel mogelijk duurzaam en circulair in, maar hier gaan we nóg meer op inzetten. Om energie te besparen en de lokale economie te bevorderen.

We stimuleren thuiswerken en duurzaam vervoer van en door medewerkers. We verbeteren de digitale infrastructuur om thuiswerken van medewerkers te bevorderen. We promoten carpoolen, gebruik openbaar vervoer, lopen en fietsen naar het werk. Het gebruik van openbaar vervoer en de fiets voor dienstreizen maken we aantrekkelijk.

Mijlpalen:

Korte termijn (voor 2020)

 • Nieuwbouw van het gemeentelijk vastgoed is energieneutraal
 • Bij aanpassingen aan het bestaande gemeentelijk vastgoed is energieneutraal het uitgangspunt
 • Gemeentelijke inkoop is duurzaam en circulair
 • Gemeente voert groen- en strandbeheer duurzaam uit

Lange termijn (voor 2050)

 • Gemeentelijk vastgoed is in 2025 energieneutraal
 • Gemeentelijke organisatie (inclusief werken en vervoer) is in 2040 energieneutraal

Indicatoren:

 • Energiegebruik
 • Circulaire materiaal stromen
 • Duurzaam beheer en onderhoud
 • Voorbeeldfunctie

Condities:

 • Bewustwording (van overheid)
 • Betrokkenheid (van overheid)


Startdatum
januari 1, 2017
Einddatum
Startdatum: 1 januari 2017
Einddatum:
Afdeling:
Trekker:
Partners:
Kosten:
Budget:
Toelichting:Onderwerpen


Subprojecten

Project Startdatum Einddatum Samenvatting
EED Audit 16 januari 2017 Samen met Synorcha gaan we een Plan van Aanpak opstellen voor het verduurzamen van de maatschappelijke/gemeentelijke accomodaties en zo te voldoen aan de EED.
Gemeentehuis gasloos 1 november 2016
Gemeenteloods Grijpskerke Energieneutraal 16 januari 2017 De gemeenteloods wordt in 2017 energieneutraal gemaakt.
Multifunctione Accommodatie Biggekerke 18 januari 2017 In Biggekerke wordt een MFA gebouwd in plaats van de school en het dorpshuis. De accommodatie zal energieneutraal (nul op de meter) en ciruculair worden gebouwd.

Het gebouw wordt all-electric uitgevoerd, er wordt dus geen gas gebruikt. Het gebouw wordt voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen.

Circulariteit zit hem in de functie en gebruik van het gebouw, maar ook zal er een gebouwenpaspoort worden opgesteld van het gebouw. Het gebouwenpaspoort heeft als doel dat bij een eventuele sloop er precies duidelijk is welke materialen er zijn gebruikt, waar ze vandaan komen, waar ze zitten in het gebouw. Met als doel dat ze later hergebruikt kunnen worden.
Uitrol snelle meters in Veere 23 januari 2017 1 augustus 2017 De gemeente Veere is voor 01-08-2017 voorzien van slimme meters. Dit heeft betrekking op alle accommodaties van de gemeente Veere als alle woningen en bedrijven in de gemeente Veere.

Deelnemers

Geen deelnemers.

BronnenBronnen gemaakt op deze pagina

Geen bronnen.

Alle bronnen voor dit project

Geen bronnen.