Route 07- Ondernemend Veere

Doelstelling: Samen duurzaam economisch ontwikkelen

Strategie:

We willen samen duurzaam en economisch ontwikkelen. Hierbij gaan economische ontwikkeling en duurzaamheid(smaatregelen) hand in hand. Bedrijven, landbouw en commerciële dienstverlening veroorzaken 26,5% van de CO2-uitstoot in Veere. Milieubewust en duurzaam ondernemen is een voorwaarde om te komen tot een duurzame en energieneutrale bedrijven. Dit stimuleren we daarom krachtig.

We verbinden partijen om kennis en kunde op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing te delen en samenwerking te stimuleren. We zetten in op een bundeling van krachten van ondernemers, onderwijsinstellingen en lokale overheden, bijvoorbeeld in de vorm van een kennis- en netwerkplatform.

We juichen innovatie toe en geven experimenteer ruimte voor duurzaamheid. Voor experimenten en proefopstellingen stellen we –beperkt en onder voorwaarden- cofinanciering beschikbaar.

Alle verplichte energiebesparingsmaatregelen zijn genomen en we controleren hier nadrukkelijk op. We stimuleren bedrijven duurzaam te handelen en verdergaande energiebesparingsmaatregelen te treffen. Bedrijven brengen verdergaande energiebesparing in beeld en leggen ambities vast in samenwerkingscontracten.

Duurzaamheidseducatie op jonge leeftijd is belangrijk. Daarom zijn gebouwen van peuterspeelzalen, scholen en sportverenigingen op korte termijn zichtbaar energieneutraal.

We benutten agrarisch natuurbeheer en zetten in op verduurzaming van de landbouw. We promoten lokale duurzame agrarische producten.

Om energie te besparen en onze welvaart en welzijn te bevorderen stimuleren we bedrijven zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale producten en diensten. Ook sociaal ondernemen en het bevorderen van de lokale werkgelegenheid zijn belangrijk voor een duurzaam Veere.  

Mijlpalen:

Korte termijn (voor 2020)

 • Alle bedrijven hebben erkende energiebesparingsmaatregelen getroffen
 • 5% van de bedrijven heeft verdergaande stappen gezet om energieneutraal te worden

Lange termijn (voor 2050)

 • Alle bedrijven zijn energieneutraal, zowel gebouw, bedrijfsproces als transport.
 • Alle gebouwen van peuterspeelzalen, scholen en sportverenigingen zijn energieneutraal

Indicatoren:

 • Welvaart
 • Werkgelegenheid

Condities:

 • Bewustwording
 • Betrokkenheid
 • Verbinden (mede een rol van overheid)
 • Experimenteer ruimte
 • Innovatie stimuleren, kennis en kunde delen (mede een rol van overheid)
 • Locaties (mede een rol van overheid)
 • Investeringsklimaat

Randvoorwaarden:

 • Energiebesparing
 • Participatie
 • Sociaal ondernemen
 • Stimuleren lokale economie


Startdatum
januari 1, 2017
Einddatum
Startdatum: 1 januari 2017
Einddatum:
Afdeling:
Trekker:
Partners:
Kosten:
Budget:
Toelichting:Onderwerpen


Subprojecten

Project Startdatum Einddatum Samenvatting
2 bijeenkomsten Zonne-energie en ondernemers 1 januari 2017 Samen met de ondernemersmanager Dick van de Velde, Daniël Lodders (SAMAN) en de gemeente Veere worden er in het eerste kwartaal van 2017, 2 bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten worden gebruikt om de ondernemers van de gemeente Veere voor te lichten over de mogelijkheden van zonne-energie en warmtepompen in relatie tot hun eigen bedrijf. Daarnaast wordt er ook voorlichting gegeven over het Postcodestroomproject van SAMAN.

Deelnemers

Geen deelnemers.

BronnenBronnen gemaakt op deze pagina

Geen bronnen.

Alle bronnen voor dit project

Geen bronnen.