Wiki bekijken

Anastasiia Shcherbina
Context type Role  +
Has image Bestand:AV Shcherbina.jpeg +
Heading Anastasiia Shcherbina  +
Heading nl Anastasiia Shcherbina  +
Imagefullurl https://projectenportfolio.nl/images/c/c2/AV_Shcherbina.jpeg  +
Imagename AV Shcherbina.jpeg  +
Model link Anastasiia Shcherbina +
Name Anastasiia Shcherbina  +
Part of Deelnemers +
Profile text Anastasiia Shcherbina is docent en onderzo
Anastasiia Shcherbina is docent en onderzoeker bij het lectoraat Supply Chain Innovation van de HZ. Ze heeft een master behaald in Supply Chain Management aan de Tilburg School of Economics and Management van Tilburg University. Ze had al een bachelor in World Economy and International Trade. Haar aandacht gaat vooral uit naar efficiënte en duurzame supply chains en logistiek. Anastasia past vaak kwalitatieve onderzoekstechnieken vanuit een multidisciplinair perspectief toe om problemen op te lossen. Voor het lectoraat richt ze zich op het optimaliseren van distributienetwerken, intermodale transportsystemen en het ontwikkelen van raamwerken voor duurzame inkoop.
kelen van raamwerken voor duurzame inkoop.  +
Profile text en Anastasiia Shcherbina is a lecturer and re
Anastasiia Shcherbina is a lecturer and researcher at HZ's Supply Chain Innovation associate professorship. She obtained a master's degree in Supply Chain Management from the Tilburg School of Economics and Management at Tilburg University. She already had a bachelor's degree in World Economy and International Trade. Her main focus is on efficient and sustainable supply chains and logistics. Anastasia often applies qualitative research techniques from a multidisciplinary perspective to solve problems. For the associate professorship, she focuses on optimising distribution networks, intermodal transport systems and developing frameworks for sustainable procurement.
ng frameworks for sustainable procurement.  +
Project Dare2Share + , Dare2Connect +
Project ID PR 00399 - Dare2Share - 2022/03/25  + , PR 00395 - Dare2Connect - 2021/09/01  +
Research group Supply Chain Innovation +
Research group primary Supply Chain Innovation +
Self Anastasiia Shcherbina +
Semantic title Anastasiia Shcherbina  +
Show VE button waar  +
Stakeholder HZ University of Applied Sciences +
Heeft bevraging
"Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
Anastasiia Shcherbina + , Anastasiia Shcherbina + , Anastasiia Shcherbina + , Anastasiia Shcherbina + , Anastasiia Shcherbina + , Anastasiia Shcherbina + , Anastasiia Shcherbina + , Anastasiia Shcherbina +
Display title of
"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki.
Anastasiia Shcherbina  +
Categorieën Contributor
Wijzigingsdatum
"Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
13:30:19, 25 april 2023  +
Heeft subobject
"Heeft subobject" is a predefined property representing a container construct and is provided by Semantic MediaWiki.
Anastasiia Shcherbina + , Anastasiia Shcherbina +
E-mail a.v.shcherbina@hz.nl  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Anastasiia Shcherbina + , Anastasiia Shcherbina + CNTR back link
Anastasiia Shcherbina + Model link
Anastasiia Shcherbina + , Anastasiia Shcherbina + , Anastasiia Shcherbina + Self
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.