Wiki bekijken

Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap
Context type Situation  +
End date januari 25, 2018  +
Heading Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap  +
Heading nl Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap  +
Model link Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap +
Name Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap  +
PR ID PR SSM 00019 - Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap - 2017/09/04  +
Self Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap +
Semantic title Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap  +
Show sidebar waar  +
Show title waar  +
Start date september 4, 2017  +
Summary SEMESTER 1 in PABO 3 Jij kiest op welke m
SEMESTER 1 in PABO 3 Jij kiest op welke manier je ervoor zorgt dat je in staat bent om adaptief onderwijs te geven, rekening te houden met diversiteit en vorm te geven aan wereldburgerschap. Die drie thema’s zijn bepalend voor dit semester. Zij hangen nauw samen als behorend bij de veranderende samenleving. Je bent actief op je leerwerkplek, je doet mee aan een PLG of je helpt een projectweek organiseren. Je leert door mee te doen, door vragen te stellen, door lessen te ontwerpen, te geven en te evalueren. Je voert een onderzoek uit dat gericht is op het verbeteren van je onderwijs. Dat alles doe je op basis van je eigen planning. Verplicht ben je om mee te doen met een PLG, waar je onderzoek een onderdeel van is, en met een leerteam, waarin je werkt aan de ontwikkeling van je visie. Twee keer zes bijeenkomsten. Voor het overige is de keuze aan jou.
ten. Voor het overige is de keuze aan jou.  +
Summary be SEMESTER 1 in PABO 3 Jij kiest op welke m
SEMESTER 1 in PABO 3 Jij kiest op welke manier je ervoor zorgt dat je in staat bent om adaptief onderwijs te geven, rekening te houden met diversiteit en vorm te geven aan wereldburgerschap. Die drie thema’s zijn bepalend voor dit semester. Zij hangen nauw samen als behorend bij de veranderende samenleving. Je bent actief op je leerwerkplek, je doet mee aan een PLG of je helpt een projectweek organiseren. Je leert door mee te doen, door vragen te stellen, door lessen te ontwerpen, te geven en te evalueren. Je voert een onderzoek uit dat gericht is op het verbeteren van je onderwijs. Dat alles doe je op basis van je eigen planning. Verplicht ben je om mee te doen met een PLG, waar je onderzoek een onderdeel van is, en met een leerteam, waarin je werkt aan de ontwikkeling van je visie. Twee keer zes bijeenkomsten. Voor het overige is de keuze aan jou.
ten. Voor het overige is de keuze aan jou.  +
Summary en SEMESTER 1 in PABO 3 Jij kiest op welke m
SEMESTER 1 in PABO 3 Jij kiest op welke manier je ervoor zorgt dat je in staat bent om adaptief onderwijs te geven, rekening te houden met diversiteit en vorm te geven aan wereldburgerschap. Die drie thema’s zijn bepalend voor dit semester. Zij hangen nauw samen als behorend bij de veranderende samenleving. Je bent actief op je leerwerkplek, je doet mee aan een PLG of je helpt een projectweek organiseren. Je leert door mee te doen, door vragen te stellen, door lessen te ontwerpen, te geven en te evalueren. Je voert een onderzoek uit dat gericht is op het verbeteren van je onderwijs. Dat alles doe je op basis van je eigen planning. Verplicht ben je om mee te doen met een PLG, waar je onderzoek een onderdeel van is, en met een leerteam, waarin je werkt aan de ontwikkeling van je visie. Twee keer zes bijeenkomsten. Voor het overige is de keuze aan jou.
ten. Voor het overige is de keuze aan jou.  +
Summary fr SEMESTER 1 in PABO 3 Jij kiest op welke m
SEMESTER 1 in PABO 3 Jij kiest op welke manier je ervoor zorgt dat je in staat bent om adaptief onderwijs te geven, rekening te houden met diversiteit en vorm te geven aan wereldburgerschap. Die drie thema’s zijn bepalend voor dit semester. Zij hangen nauw samen als behorend bij de veranderende samenleving. Je bent actief op je leerwerkplek, je doet mee aan een PLG of je helpt een projectweek organiseren. Je leert door mee te doen, door vragen te stellen, door lessen te ontwerpen, te geven en te evalueren. Je voert een onderzoek uit dat gericht is op het verbeteren van je onderwijs. Dat alles doe je op basis van je eigen planning. Verplicht ben je om mee te doen met een PLG, waar je onderzoek een onderdeel van is, en met een leerteam, waarin je werkt aan de ontwikkeling van je visie. Twee keer zes bijeenkomsten. Voor het overige is de keuze aan jou.
ten. Voor het overige is de keuze aan jou.  +
Supercontext Scholen voor de Toekomst +
Topcontext Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap +
Heeft bevraging
"Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap + , Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap + , Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap + , Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap + , Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap + , Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap + , Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap + , Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap + , Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap + , Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap + , Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap + , Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap +
Display title of
"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki.
Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap  +
Categorieën Project
Wijzigingsdatum
"Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
14:43:30, 24 oktober 2017  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Data bijeenkomsten programmagroep; themawerkgroepen; stuurgroep; SBC's; etc. + Element link
Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap + Model link
Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap + Self
Huidige inzichten over adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap (theorie; etc.) + , Studentenhandleiding; begeleiding en reflectie op de aanpak + Supercontext
Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap + , Huidige inzichten over adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap (theorie; etc.) + , Studentenhandleiding; begeleiding en reflectie op de aanpak + , Studielast pabo 3 - aanpak + Topcontext
 
Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.